KSO-logg vecka 14
Ett axplock från veckan som gick:

Kort vecka pga Annandag Påsk.
Kommunalrådsträff i Avesta på tisdag fm. VD:n för Tåg i Bergslagen deltog under första timman och informerade. Vi diskuterade hur vi ska gå vidare för att bevara linje 54 Örebro-Gävle. Ett antal personer ska kontaktas och ett Uttalande togs (se nedan – publ i bloggen 7/4). Facebookgruppen som jag startade för ca 10 dagar sedan har i skrivande stund 851 medlemmar som vill bevara tåglinjen! Stort engagemang alltså!

KS AU på tisdag em; Diskuterades bl a kommunens fastigheter. Beslutades att AU och TU skall sammanstråla och utarbeta en handlingsprogram för fastighetsfrågan. Vidare beslutade Arbetsutskottet att bevilja medel ur utvecklingsfonden för ett särskilt arbete med dokument/arkivfrågor. Ungdomsföreningarna SOFFAN och RAT beviljades medel ur Utvecklingsfonden. AU beslutade också att Brottsförebyggande rådet ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, 1 representant för oppositionen, 1 representant för polisen, kommunchefen, chefen för vård- och omsorg samt en sekreterare. Fredrik Skog informerade AU om att arbetet med att ta fram beslutsunderlag i samråd med ungdomsgruppen vad gäller en ”cykelpark” fortlöper.

På onsdagen deltog jag i de budgetöverläggningar som fördes med våra två samarbetsförbund, Lönenämnden och NVU. Torsdag fm var jag inbjuden till Hemgården och informerade de boende om vad som är på gång inom kommunen och jag fick tillfälle att svara på en del frågor. Torsdagen avslutades med ett dialogkafé på Albinssons. KS och KS AU:s övergripande frågor stod på agendan. Intressanta diskussioner.

Veckan avslutades med skrivbordsarbete.

Annonser