Idag, 29 april, finns en kommuniké på Landstinget Västmanlands hemsida! Landstinget skjuter till medel för att finansiera Västmanlands läns andel när det gäller nuvarande tågtrafik på linje 54, sträckan Gävle – Örebro/Hallsberg (detta berör kommunerna Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg i Västmanlands län).

Den opinionsbildning som skett i denna fråga har alltså burit frukt. Det känns bra.

Vi kommunalråd efter linjen har uppvaktat olika intressenter i frågan, olika partier har reagerat, en facebookgrupp har bildats som under knappt en månad fått nästan 1500 medlemmar. Dessa medlemmar har vittnat om vad en nedläggning skulle innebära för olika enskilda människor, organisationer och företag.
(Valda delar av FB-gruppens inlägg överlämnades för övrigt i måndags till landstingsledningen i samband med en uppvaktning som några av oss kommunalråd utefter sträckan gjorde.)
Vi hade ett bra samtal med ordföranden och vice ordföranden i Landstinget, som lyssnade på våra argument.

Övriga delägare förutom Västmanland Lokaltrafik, dvs Länstrafiken i Gävleborg, Dala och Örebro har redan tidigare varit positiva till finansieringen, så nu utgår vi från att linje 54 kommer att fortsätta gå med samma antal turer 2011 som i år 2010.

Landstingets kommuniké kan du läsa här:
http://www.ltv.se/LTVTemplates4/LTV_NewsPage____41567.aspx

Annonser