Årets Första-maj-firande i Skinnskatteberg blev mycket lyckat!
Drygt 100 personer gick med i demonstrationståget och ytterligare ca 60 personer anslöt vid torgmötet.
Jag publicerar här mitt tal!


Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag.

I år bestämde vi oss tidigt här i Skinnskatteberg för att återigen arrangera en demonstration på 1 maj!
Det är några år sedan sist!

Vi är nu inne i ett valår.

Reinfeldts höger-regering har ökat klyftorna i vårt samhälle, skatterna har sänkts för de rika, utförsäljningen och privatiseringen av statliga angelägenheter har accelererat. Vi tycker att det är dags att säga ifrån!

Vi som demonstrerar här i Skinnskatteberg idag säger
JA till jobb, välfärd och rättvisa
Vi säger
NEJ till den högerpolitik som monterar när den generella välfärden i Sverige idag.

Att skapa opinion lönar sig.

Jag kan inte låta bli att här idag nämna några ord om det opinionsarbete som pågått för att rädda Linje 54 – Tåg i Bergslagen.

När det för några månader sedan stod klart att tågtrafiken mellan Örebro-Gävle var nedläggningshotad, började att intensivt opinionsarbete för att rädda tåglinjen.

Landstingsledningen i Västmanland hade sagt att man inte var beredd att öka sin del av finansieringen när Rikstrafikens (statens) bidrag sjönk.

Vi kommunalråd efter banan träffades och funderade över vad vi skulle kunna göra. Kontakt med landstingspolitiker i övriga län togs och samtal med partirepresentanter från olika partier i de olika kommunerna genomfördes.
En facebookgrupp startades – gruppen har f ö idag 1489 medlemmar.
Insändare skrevs och namninsamlingar genomfördes på vissa ställen.

När några av oss kommunalråd i måndags uppvaktade landstingsledningen och framförde våra argument för ett bevarande av tåglinjen använde vi flera av de vittnesmål som gruppmedlemmarna i Facebook-gruppen framfört när det gäller vikten av att behålla tåglinjen. Landstingsledningen lyssnade och vi hade ett konstruktivt samtal.

I torsdags kom en kommuniké från landstinget där man berättar att man går in med en större summa pengar för att rädda bl a TiB- trafik.

Det är bra.
Det ger andrum. Utgifterna för 2011 är finansierade.

Mona Sahlin och övriga i vårt rödgröna regeringsalternativ har utlovat ökade anslag till kollektivtrafiken. Det vore väl 17 om inte en liten del av dessa utlovade extramiljarder skulle kunna falla ut på regiontrafiken och säkra vår tåglinje för åtskilliga år framåt.

Hur borgarna som vill avreglera kollektivtrafiken i dess lönsamma delar skall kunna få ett hållbart trafiksystem är för mig helt obegripligt.

Majoritetskoalitionen har haft ett fruktbart samarbete

Det är nu drygt ett år sedan vi Socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna tog över ordförandeposterna här i kommunen. Samarbetet i majoritetskoalitionen har fungerat bra. Det är också därför som vi idag firar 1 maj tillsammans med Vänsterpartiet.

Vi har varit överens om att det är viktigt att lägga grunden för en sund ekonomi i kommunen. Vi måste jobba för att ha en ekonomi i balans så långt möjligt.

Trots lågkonjunkturen fullföljde vi de investeringar i 20-miljonersklassen som vi beslutat om när det gällde en upprustning av Centralskolan och en ombyggnation av avdelningarna Granen och Furan på Hemgården.

Vi avsatte pengar i en utvecklingsfond. Grundskolan har genomfört ett gediget utvecklingsprogram för att förbättra kvalitén och miljön i skolan. Vi ser nu hur detta arbete sakta men säkert bär frukt.

Framtiden …

Vilka frågor är då viktiga för oss socialdemokrater att jobba vidare med i Skinnskatteberg? Vilka frågor har vi satt upp på agendan?
Jag ska här snabbt nämna några – som ett axplock:

· Kommunens befintliga bostäder måste på sikt rustas upp.
· Vi tittar på möjligheterna att köpa in fastigheterna på Släntvägen och rusta dessa. Ett bra alternativ för villaägare som inte orkar eller vill bo kvar i sin villa
· LSS-boende på hemmaplan är ett prioriterat område
· Förskola och äldreomsorg fungerar mycket bra, men vi vill se över möjligheterna att laga mat mera från råvaror och ta bort hel- och halvfabrikaten
· Förskolorna i ytterbyarna ska vara kvar så länge det finns ett barnunderlag
· De rykten som florerat om att verksamheten på Sture ska läggas ner är falska. Allaktivitetshuset ska finnas kvar!
· Vi vill utröna möjligheterna till att etablera vindkraftverk här i kommunen
· Vi jobbar för bra kollektivtrafik
· Vi vill starta ett ungdomsråd
· Vandringsleder, motionsspår, strandpromenad ska skötas
· Vi vill förstärka samarbetet med näringslivet
· Det ska vara snyggt och tryggt från infart till utfart
· Vi ska ha en Fortsatt Välskött Ekonomi

Första-maj firare!!!

Om ett 4½ månad är det Val!

Då vill vi socialdemokrater här i Skinnskatteberg få fortsatt förtroende att vara med och styra vår kommun!

Då måste vi socialdemokrater i Sverige samla arbetarrörelsen, få folkets stöd för att styra Sverige med en rödgrön regering!

Tack för ordet!

Annonser