KSO-logg veckorna 16-17-18
Ett axplock från veckorna som gick:

V 18:
VKL-möte i Västerås idag. Bl a intressant föreläsning av Bengt Starrin från Karlstad.
Folkhälsorådet i onsdags diskuterade bl a hur vi skall förena Landstingets Folkhälsostrategi med vår egen Folkhälsoplan.
Arbetsmarknadsråd i tisdags. Fortfarande låga arbetslöshetssiffror i Skinnskatteberg. Positivt!
Givande Budgetberedning i måndags som ledde fram till att förslag till budgetramar för 2011 antogs av KS AU på tisdagen för att så småningom hamna i Fullmäktige i juni. KS AU fick en rapport om arbetet med Cykelparken, arbetet går vidare.

V 17:
Diskussioner om utökning av Norra Västmanlands samordningsförbund. Sala, Surahammar och Hallstahammar knackar på.
Årsstämma för Coompanion på onsdagen. Kenneth Östberg, Norberg ny ordförande.
NVU-direktion på onsdagen. Svårprognosticerat vad gäller framtida ekonomi pga alla valmöjligheter som finns för eleverna.
Kommunstyrelse 27 april: Information om Brottsofferjouren. Sammansättningen av Brottsförebyggande rådet klar. Reglemente för Valnämnden fastställdes för vidarebefordran till KF, mm mm
Uppvaktning av Landstingsledningen om bevarandet av Tåg i Bergslagens linje 54. (se särskilt inlägg i denna blogg).

V 16
Givande Småkomkonferens och Årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget.
Kommunfullmäktige på måndagen antog Årsredovisningen för 2009.

Trevlig Helg!