Svar på insändare i Fagersta-Posten

Pedagog, Skinnskatteberg undrar (FP 21/5) hur vi ska göra för att vända trenden när det gäller placeringen på Svenskt Näringslivs rankinglista avseende företagarvänlighet.

Jag instämmer givetvis i insändarskribentens påstående att det finns ett klart samband mellan blomstrande företag och en blomstrande kommun.

I Skinnskatteberg finns två stora välskötta företag, som på ett utmärkt sätt har parerat den djupa lågkonjunktur som vi nu håller på att ta oss ur. Tillsammans med kommunens ca 200 övriga företag har man bidragit till att arbetslösheten för Skinnskattebergs del har varit den lägsta i länet under den ekonomiska krisen.

Den låga placering som kommunen hamnat på i Svenskt Näringslivs ranking måste givetvis analyseras. Efter sommaren finns en ny näringslivssekreterare på plats, som skall jobba med att förbättra och förstärka de lokala förutsättningarna för företagande i kommunen.

Noteras kan dock, att om man studerar Svenskt näringslivs ranking lite på djupet, så finns det faktiskt även positiva inslag i statistiken. Skinnskattebergs kommun är t ex den kommun i Sverige som stiger mest i rankingen – ”årets klättrare” – när det gäller antalet nyetablerade företag.

Under senaste året har jag genomfört ett antal företagsbesök och då träffat många entusiastiska, kreativa och framtidsoptimistiska företagare. Jag upplever att besöken varit mycket positiva och jag ämnar fortsätta med dessa besök.

När det gäller mitt yttrande om unga pensionärer, är det ryckt ur sitt sammanhang och här blandar insändarskribenten äpplen och päron. Jag kan ha sagt i något sammanhang att yngre pensionärer är en ekonomiskt positiv grupp att ha i en kommun, men det är ju ingenting som står i motsats till att vi också måste ha blomstrande företag och ett nyföretagande i vår kommun.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Annonser