Svar på insändare i Fagersta-Posten

Bengt Södersten, Bysala och Invånare, Skinnskatteberg (FP 21/5) ifrågasätter varför Skinnskattebergs kommun inte var representerad vid minnesstunden vid Rysstenen den 7 maj.

Jag fick någon vecka innan minnesstunden i Krampen en telefoninbjudan från Yngve Gunnarsson att närvara. Eftersom jag redan hade bokat in att deltaga vid Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) årsstämma erbjöd jag att ordföranden för Utbildnings- och Kulturutskottet Stig Johansson skulle komma och representera kommunen vid minnesstunden.
Till detta erbjudande tackade Yngve Gunnarsson nej.

Lars Andersson (s)
Ordförande Kommunstyrelsen

Annonser