Detta är ett svar som jag idag skriver i kommunens dialogforum. För att flera medborgare skall informeras om detta, publicerar jag det nu även här på min blogg

Jag har helt nyligen fått kontakt med företagsledningen vid gruvan i Dannemora. Lennart Falk meddelar att man pumpat ur Dannemoragruvan ner till 460 m-nivån och att framgångsrik provbrytning har påbörjats.

Lågkonjunkturen under 2009 gjorde att flera masugnar i Europa stod stilla, men att det nu återigen går att sälja malmen.

Vad gäller Riddarhyttan så står Dannemora Minerals planer fast. Om brytningen i Dannemora gruva fortsätter att vara framgångsrik planerar företaget att investera i Riddarhyttan. Tidsmässigt innebär detta att en verksamhet kan komma igång inom 5 – 10 år.

Lars Andersson
KS-ordförande
Skinnskatteberg