KSO-logg veckorna 19-20-21
Ett axplock från veckorna som gick:

Har träffat representanter för YOU (Yrkesorientering för unga). Ett projekt där arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år ska få en mentor som vägleder ungdomarna med kompletterande utbildning och praktikplatser för att så småningom få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen tog beslut i veckan att gå med i projektet.

Ett intressant företagsbesök på Eltec har hunnits med. Eltec är ett etablerat företag i KAK-regionen med en filial i Skinnskatteberg. Eltec sysselsätter i dagsläget totalt ca 25 st personer, med fokusering på att utföra kompetenskrävande elinstallationer, underhåll och service. Mera info: Klicka här

Ett avtal mellan Polisen och kommunen har träffats för att strukturera samarbetet när det gäller att komma tillrätta med drogmissbruk bland unga.

Deltog i Socialdemokraternas kommundag i Stockholm den 19 maj. Flera inspirerande tal av partiets företrädare.

Vid ett seminarium i Ängelsberg som jag hade förmånen att vara inbjuden till, diskuterades Välfärden. Lotta Gröning var mentor och representanter från hela politiska skalan fanns representerade liksom forskare och näringslivsrepresentanter. För min del stärktes jag i min övertygelse att en generell välfärd i ett samhälle som bygger på rättvisa och solidaritet är på sikt det enda hållbara. Ett samhälle med ökade klyftor som bygger på enskilda privata försäkringslösningar skapar ett orättvist samhälle med stora motsättningar.

Arbetet med Översiktsplanen går vidare. En av pusselbitarna är att undersöka möjligheterna för att etablera vindkraftverk i kommunen. På Kommunstyrelsen i veckan beslutade vi också om att inleda en förstudie.

Tekniska utskottet och Arbetsutskottet har haft en mycket givande gemensam diskussion om kommunens bostadspolitik.

Kommunstyrelsen i tisdags har jag redan redovisat de viktigaste besluten från.

Idag på eftermiddagen ska jag närvara vid VL:s årsstämma där bl a rambudgeten för 2011 ska antas.