Svar på insändare i Fagersta-Posten:

A Bertil Leneklint folkpartiet (FP 7 maj) påstår i sin insändare att nuvarande majoriteten i Skinnskatteberg ”gödslar med miljonerna”! Han hänvisar till det förslag av inköp av fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och Alstigen i Riddarhyttan som lagts. Leneklints uttalande har ingen grund.

Förslaget från den nuvarande politiska majoriteten (s), (v) och (skbgd) om att köpa in dessa fastigheter handlar om en investering för framtiden som kommunen nu gör, ett sätt att ta ansvar för kommunens bostadspolitik. Ett köp av fastigheten på Släntvägen innebär att risken för att någon oseriös fastighetsägare skall köpa husen i spekulationssyfte och köra dem i botten elimineras. De kapitalkostnader som uppstår i samband med köpet av Släntvägen skall givetvis inte belasta skattebetalarna.

Att ha god balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden är mycket viktigt. Kommunen måste därför vara med och ta ett ansvar för nödvändiga omstruktureringar och rivningar för att få en fungerande fastighetsmarknad när det gäller hyresbostäder i Skinnskatteberg. I den föreslagna fastighetsaffären ingår också på sikt en rivning av hyreshuset på Alstigen 4 i Riddarhyttan.

Leneklint insinuerar att detta förslag är en eftergift för Skinnskattebergsdemokraterna! Vi har varit helt eniga inom majoriteten i denna fråga. Att Leneklint nu avslöjar i sin insändare att Alliansen på sin tid gjorde eftergifter för Skinnskattebergsdemokraterna, när de gällde de två halvtidsarvoderade nämndordförandena våren 2007, visar bara att det inte fanns några långsiktiga planer för hur politiken skulle föras när Alliansen tog över styret efter valet 2006.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Annonser