Vill framföra mitt tack till alla som planerat, alla som medverkade och alla som deltog vid läsårsavslutningen i Skinnskattebergs kyrka idag. Avslutningen blev mycket stämningsfull och fin. Niornas gemensamma avslutningssång satte en värdig punkt för ett innehållsrikt läsår.

Lars Andersson
KS ordförande
Skinnskatteberg

Annonser