Svar på Sune Larssons insändare i Fagersta-Posten den 2/7

Nedanstående svar skickade jag till Fagersta-Posten kl 01.47 den 6 juni och det har tyvärr ännu inte publicerats i tidningen!
FP meddelar via epost att de har många insändare som trängs om platsen och därför kommer inte nedanstående svar att finnas i FP förrän på fredag 16/7 eller måndag 19/7!
Därför väljer jag att publicera svaret här nu, så att du inte tror att vi tiger och samtycker!

Sune Larsson, Skinnskattebergsdemokraterna, uttrycker i FP 2/7 en mycket dyster bild av den skolutveckling som pågår i Skinnskatteberg. Att Sune L nu plötsligt ställer sig på läktaren och ger signaturen Sverigedemokrat rätt i sin analys av skolan ter sig för oss mycket märkligt!

En viktig fråga inställer sig direkt: – Är Sune Larsson verkligen enig med övriga medlemmar i sitt lokala parti om den bild som han målar upp om skolutvecklingen i Skinnskatteberg?

De tre skinnskattebergsdemokrater, som sitter i kommunstyrelsen och i utbildning och kulturutskottet har nämligen inte vid något tillfälle framfört den kritik som Sune L nu kommer med.

När rektor Bo Eriksson av personliga skäl väljer att lämna sin post är detta givetvis olyckligt för den process som nu pågår, men att säga att ”loppet är kört”, som Sune L gör i sin artikel vittnar om att han inte har satt sig in i det arbete med att utveckla skolan som nu pågår.

Under det gångna läsåret kan bl a följande positiva saker konstateras:
Resultaten när det gäller avgångsbetygen i årskurs nio vid Klockarbergsskolan har höjts rejält, resultaten på Nationella proven i årskurs fem är mycket bra och när det gäller elevernas egen bedömning av mobbing på skolan, så har Klockarbergsskolan bra resultat jämfört med många andra skolor i vårt län. Det skolutvecklingsarbete som pågår i Skinnskatteberg börjar alltså bära frukt.

Vi socialdemokrater är beredda att skjuta till de resurser ytterligare som eventuellt behövs för att skolutvecklingen inom vår egen grundskola skall kunna fortsätta. Vi har dessutom stort förtroende för att en ny skolledning nu riggas på ett bra, konstruktivt och framåtsyftande sätt.

Är Sune Larssons utspel ett förtvivlat försök att profilera sig inför valrörelsen?
För oss känns det enbart som ett stort slag i luften.

Lars Andersson (s)
Ordförande kommunstyrelsen

Stig Johansson (s)
Ordförande Utbildning och Kulturutskottet