Gymnasiesamarbete och journalister

KSO-logg vecka 34
Ett axplock från veckan som gick:

Veckan började med en konferens i Bjurfors, Norberg, där samarbetsplanerna för NVU och gymnasieskolan i Avesta diskuterades.
Norra Västmanlands Samordningsförbund, som nu består av Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg skall utökas till att även omfatta Hallstahammar, Surahammar och Sala. Deltog i beredning av den nya förbundsordningen på tisdagen.
Vi har haft fortsatta diskussioner med Landstinget om Folkhögskolans nu tomma lokaler i vår kommun.
Eftersom jag är ordförande i Lönenämnden för FAHNS-kommunerna har jag deltagit i diskussioner om upphandlingen av datasystem för de kommande 5 + 2 åren.
En journalist från Fagersta-Posten har intervjuat mig och en del partivänner om valrörelsen.
Beredning av Kommunstyrelsens AU den 7 september har skett.
Idag har jag deltagit i VKL:s styrelsemöte i Fagersta, som bl a behandlat Tolkservicen i länet, Kulturberedningens pågående arbete, Överförmyndarverksamheten i länet och kompetensutveckling inom Vård och Omsorg.
Veckan avslutades idag fredag med en intervju, där en journalist från Aftonbladet kom för att känna av valtemperaturen i Skinnskatteberg.

Imorgon lördag kl 11-13 har vi inom (s) Torgmöte där bl a Sven-Erik Österberg talar! Välkomna!

Arbetsutskott och valdebatt

KSO-logg vecka 33
Ett axplock från veckan som gick:

Har diskuterat kommunens tobakspolicy med representant från Länsstyrelsen.

På kommunstyrelsens AU i tisdags var bl a följande frågor uppe:
– Info om Strategi för det mobila kommunikationssystemet RAKEL.
– Diskussion om Reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige
– Beslut om att ansöka om Medlemskap i ”Bergskraft Bergslagen” – förslaget vidare till KS.
– Beslut om att stödja projektet ”Dagligvaror-drivmedel och kringservice på landsbygden” – förslaget vidare till KS.
– Beslut om att ansöka om Medlemskap i ”Companion Västmanland” – förslaget vidare till KS.
– AU informerades av skolledningen om den fortsatta processen när det gäller skolutvecklingen.

En lokal valdebatt hölls i torsdags i Radio Västmanland. Vill du lyssna på debatten? Klicka här!
Alla partier i Fullmäktige var representerade.

KS-beredning, intervju med Västmanlands Nyheter och en del enkätsvar mm har också hunnits med.

Trevlig Helg tillönskas alla bloggläsare!

Ett axplock från sommarmånaderna:

”Sedan sist” är en återkommande rubrik i kommunens informationsskrift 0222:an.
Där rapporterar jag en gång i månaden för alla intresserade om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden inom politiken i Skinnskatteberg. Här kan du redan nu se vad som nästa 0222:a kommer att innehålla.

 • Gjorde ett trevligt företagsbesök i början av sommaren! Eltec är ett företag som har sin bas i Köping, men med en filial i Skinnskatteberg. Man jobbar med installationer, automation och service. Men även totalentreprenader och traditionell elservice finns på agendan! Ett företag som funnits i vår kommun ganska länge! Hemsida: http://www.eltec.nu
 • Ett samarbetsavtal med polisen har träffats för att motverka spridningen av droger bland unga.
 • Deltog i en träff med Mälarenergi för att ta del av deras tankar om att bygga upp ett ”stadsnät” när det gäller IT.
 • Deltog i ett seminarium i Engelsberg om Arbetsmarknadsfrågor.
 • Översiktsplanegruppen har jobbat fram kriterier för LiS-områden.
 • AU och TU har haft ett gemensamt möte och diskuterat fastighetsfrågor i kommunen.
 • Deltog i VL:s ägarmöte i slutet av maj och VKL:s styrelsemöte i början av juni.
 • Vid fullmäktige i juni antogs förslaget till budgetramar för 2011. Förslaget från majoriteten om att köpa fastigheterna på Släntvägen återremitterades av oppositionen genom en minoritetsåterremiss.
 • Tåg i Bergslagen har haft årsmöte. Åke Bengtsson, Gävleborg är ny ordförande.
 • Arbetsutskottet har haft en lunch till lunchkonferens och diskuterat strategiska frågor inför framtiden. Bl an diskuterade vi hur arbetet gentemot företagen i kommunen ska kunna utvecklas. Jan Jäder, nye näringslivssekreteraren deltog under en del av mötet.
 • Det första mötet med Brottsförebyggande rådet har gått av stapeln.
 • Undertecknad och ordförande i fullmäktige Charlotte Jansson deltog den 18 juni tillsammans med andra kommunrepresentanter från landet i regeringens mottagning i stadshuset i Stockholm med anledning av det kungliga bröllopet.
 • Besökte den 24 juni Göranssonska gymnasiet i Sandviken. Ett industrigymnasium där kommun och företag samarbetar för att ge de studerande en god kompetens för fortsatta studier och arbete inom industrin.
 • Efter ledighet i juli har höststarten dominerats av planering och beredningar av kommande möten.
 • Arbetet med Skate- och Cykelparken har nu kommit igång ordentligt.

  Skinnskatteberg den 16 augusti 2010

  Lars Andersson
  Kommunstyrelsens Ordföranden
  Skinnskatteberg

 • Parkeringsplats blir Skate- och Cykelpark!

  Följande insändarsvar inskickat till Fagersta-Posten

  Johnny Strömberg (FP 5/8) konstaterar med all rätt att parkeringplatsen vid stationsområdet i Skinnskatteberg under senare tid allt mer blev en uppställningsplats för skrotbilar och trasiga husvagnar. Som insändarskribenten och andra säkert konstaterat så är detta problem nu åtgärdat och återvinningscontainrarna är placerade mera avsides. Samtidigt har arbetet med att iordningställa den skate- och cykelpark som kommunen beslutat om nu påbörjats.
  Förhoppningsvis kommer denna anläggning inom den närmaste framtiden utgöra ett levande och trevligt inslag i Skinnskattebergs centrum.

  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens ordförande
  Skinnskatteberg.