Följande insändarsvar inskickat till Fagersta-Posten

Johnny Strömberg (FP 5/8) konstaterar med all rätt att parkeringplatsen vid stationsområdet i Skinnskatteberg under senare tid allt mer blev en uppställningsplats för skrotbilar och trasiga husvagnar. Som insändarskribenten och andra säkert konstaterat så är detta problem nu åtgärdat och återvinningscontainrarna är placerade mera avsides. Samtidigt har arbetet med att iordningställa den skate- och cykelpark som kommunen beslutat om nu påbörjats.
Förhoppningsvis kommer denna anläggning inom den närmaste framtiden utgöra ett levande och trevligt inslag i Skinnskattebergs centrum.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg.

Annonser