”Sedan sist” är en återkommande rubrik i kommunens informationsskrift 0222:an.
Där rapporterar jag en gång i månaden för alla intresserade om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden inom politiken i Skinnskatteberg. Här kan du redan nu se vad som nästa 0222:a kommer att innehålla.

 • Gjorde ett trevligt företagsbesök i början av sommaren! Eltec är ett företag som har sin bas i Köping, men med en filial i Skinnskatteberg. Man jobbar med installationer, automation och service. Men även totalentreprenader och traditionell elservice finns på agendan! Ett företag som funnits i vår kommun ganska länge! Hemsida: http://www.eltec.nu
 • Ett samarbetsavtal med polisen har träffats för att motverka spridningen av droger bland unga.
 • Deltog i en träff med Mälarenergi för att ta del av deras tankar om att bygga upp ett ”stadsnät” när det gäller IT.
 • Deltog i ett seminarium i Engelsberg om Arbetsmarknadsfrågor.
 • Översiktsplanegruppen har jobbat fram kriterier för LiS-områden.
 • AU och TU har haft ett gemensamt möte och diskuterat fastighetsfrågor i kommunen.
 • Deltog i VL:s ägarmöte i slutet av maj och VKL:s styrelsemöte i början av juni.
 • Vid fullmäktige i juni antogs förslaget till budgetramar för 2011. Förslaget från majoriteten om att köpa fastigheterna på Släntvägen återremitterades av oppositionen genom en minoritetsåterremiss.
 • Tåg i Bergslagen har haft årsmöte. Åke Bengtsson, Gävleborg är ny ordförande.
 • Arbetsutskottet har haft en lunch till lunchkonferens och diskuterat strategiska frågor inför framtiden. Bl an diskuterade vi hur arbetet gentemot företagen i kommunen ska kunna utvecklas. Jan Jäder, nye näringslivssekreteraren deltog under en del av mötet.
 • Det första mötet med Brottsförebyggande rådet har gått av stapeln.
 • Undertecknad och ordförande i fullmäktige Charlotte Jansson deltog den 18 juni tillsammans med andra kommunrepresentanter från landet i regeringens mottagning i stadshuset i Stockholm med anledning av det kungliga bröllopet.
 • Besökte den 24 juni Göranssonska gymnasiet i Sandviken. Ett industrigymnasium där kommun och företag samarbetar för att ge de studerande en god kompetens för fortsatta studier och arbete inom industrin.
 • Efter ledighet i juli har höststarten dominerats av planering och beredningar av kommande möten.
 • Arbetet med Skate- och Cykelparken har nu kommit igång ordentligt.

  Skinnskatteberg den 16 augusti 2010

  Lars Andersson
  Kommunstyrelsens Ordföranden
  Skinnskatteberg

  Annonser