KSO-logg vecka 33
Ett axplock från veckan som gick:

Har diskuterat kommunens tobakspolicy med representant från Länsstyrelsen.

På kommunstyrelsens AU i tisdags var bl a följande frågor uppe:
– Info om Strategi för det mobila kommunikationssystemet RAKEL.
– Diskussion om Reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige
– Beslut om att ansöka om Medlemskap i ”Bergskraft Bergslagen” – förslaget vidare till KS.
– Beslut om att stödja projektet ”Dagligvaror-drivmedel och kringservice på landsbygden” – förslaget vidare till KS.
– Beslut om att ansöka om Medlemskap i ”Companion Västmanland” – förslaget vidare till KS.
– AU informerades av skolledningen om den fortsatta processen när det gäller skolutvecklingen.

En lokal valdebatt hölls i torsdags i Radio Västmanland. Vill du lyssna på debatten? Klicka här!
Alla partier i Fullmäktige var representerade.

KS-beredning, intervju med Västmanlands Nyheter och en del enkätsvar mm har också hunnits med.

Trevlig Helg tillönskas alla bloggläsare!

Annonser