Ingen ”miljonrullning” – kalkylen höll!

Denna text är ett svar på insändare i FP 8/9 från Jessica Berg, Marianne Berg, Kristian Bergstedt, Åke Bolander och Nils Reuterhäll ang ekonomin runt nedläggningen av Heds Skola mm.

Den besparing på ca 1 miljon kronor för 2010, som majoritetskoallitionen kalkylerade med när man fattade beslutet om att lägga ner skolan i Hed våren 2009, har i princip skett. Vid Utbildning och Kulturutskottets senaste möte presenterades den kalkyl som tjänstemännen räknat fram, och besparingen beräknas till 977.000:- för innevarande år. När skolan säljs kommer besparingen att öka med ytterligare 291.000:-. Någon ”miljonrullning” som insändarskribenterna antyder att beslutet inneburit stämmer alltså inte.

Insändarskribenterna undrar hur det gått med arbetssituationen på Klockarbersskolan.
Det skolutvecklingsarbete som sjösattes av majoriteten för ett år sedan och som presenterats i media vid åtskillliga tillfällen är framgångsrikt. Resultaten när det gäller avgångsbetygen för åk 9 var redan i våras bättre än tidigare, en ny skolledning med arbetslagsledare är riggad, den stora ”elevflykten” till andra skolor har upphört – några elever har återvänt till Skinnskatteberg. Nu tittar vi framåt inom majoriteten och funderar på hur vi skall kunna förstärka fritidshemsverksamheten inom centralorten genom att få ändamålsenliga lokaler i direkt anslutning till Klockarbergsskolan.

Insändarskribenterna resonerar vidare i sitt inlägg om möjligheterna att starta ett allaktivitetshus i den södra kommundelen.
Vi har hela tiden sagt, att om någon eller några föreningar är beredda att starta en sådan verksamhet är vi givetvis villiga att diskutera hur kommunen kan bidra till detta på samma sätt som skett i Baggbron och Riddarhyttan.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg