Kommunstyrelsemöte och vardagsarbete

KSO-logg vecka 43
Ett axplock från veckan som gick:

 • Pensionärs och handikappråd i måndags.
 • Kommunstyrelse med många viktiga frågor
  – Vi enades om ett budgetförslag för 2011, tas av KF 15 november
  – Beslutades föreslå KF att inköpa Fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och Alstigen i Riddarhyttan. De borgerliga Alliansen reserverade sig.
  – Beslut om utveckling av den politiska organisationen.
  – Inriktningsbeslut om att samarbeta med Landstinget om att försöka hitta nya verksamheter för fd Folkhögskolans lokaler. (se föregående inlägg)
 • Deltog i ledarutbildningskurs en dag tillsammans med KC
 • Beredning av kommande KS AU
 • Tid för samtal, brevsvar, inläsning av handlingar mm
 • Kommande vecka bl a

 • Översiktsplanearbete
 • Beredning Folkhälsoråd
 • NVU-direktionsmöte
 • Personalberedning VKL
 • mm
 • Utveckling av folkhögskolans lokaler!

  Landstinget och Skinnskattebergs kommun i samarbete:

  Denna text är ett pressmeddelande som går ut till media i Västmanland

  Landstinget gör nu gemensam sak med Skinnskattebergs kommun för att hitta en ny verksamhet till folkhögskolans tidigare lokaler på orten.
  – Tillsammans har vi bättre förutsättningar för att hitta en köpare. Lokalerna har stor potential för rätt ägare, säger landstingsrådet Thomas Wihman (MP).
  – Att hitta en ny verksamhet till folkhögskolans lokaler är viktigt för kommunen. Därför är frågan prioriterad, säger kommunalrådet Lars Andersson (S).

  Landstinget har under flera år försökt hitta ny ägare till den tidigare folkhögskolan i Skinnskatteberg. För en av de båda fastigheterna finns nu en lösning. Kontrakt har tecknats med Masbohallen AB, knutet till idrottsföreningen på orten, om den mindre fastigheten på området – cirka 3 000 kvadratmeter.

  För den större fastigheten finns ännu ingen lösning. Fastigheten innehåller bland annat huvudbyggnad, elevbostäder, den s k smedjan och radhus. Totalt handlar det om en yta på knappt 10 000 kvadratmeter.

  Landstinget Västmanland och Skinnskatteberg är nu överens om att under tre år gemensamt arbeta för att hitta en verksamhet även för denna fastighet. Det kan handla om en nyetablering eller en befintlig verksamhet som behöver större lokalytor.

  – Med kommunens betydligt bredare kontaktytor i regionen ökar möjligheten att hitta en lösning, säger Thomas Wihman och Lars Andersson samstämmigt. Lyckas inte dessa ansträngningar kommer lokalerna att rivas.

  – Det är vårt sista alternativ. Landstinget kan inte ha tomma lokaler som bara står och kostar pengar, säger Thomas Wihman.

  För ytterligare information kontakta:
  Thomas Wihman, landstingsråd 070-542 34 69
  Lars Andersson, kommunalråd 0222-451 93

  Landshövdingsbesök och kommande fastighetsaffär!

  KSO-logg vecka 42
  Ett axplock från veckan som gick:

 • Särskilda beredningsgruppen gällande fastighetsaffären på Släntvägen har haft möte. Nu går frågan vidare till KS för beslut om köp!
 • Träffat Norbergs kommunledning och diskuterat vår politiska organisation.
 • Diskuterat föreningsbidragens utformning med berörd tjänsteman.
 • Fortsatta samtal mellan (s), (v) och (mp) om samarbetsavtal och politisk plattform. Givande diskussioner.
 • Under fredagen var en liten delegation från Länsstyrelsen med Landshövdingen i spetsen på besök i Skinnskatteberg. Studiebesök på Skogsmästarskolan, diskussioner om Körstämma, skolutveckling och flyktingmottagande hann vi också med.
 • På gång kommande vecka::

 • Pensionärs- och handikappråd
 • Kommunstyrelse
 • AU-beredning
 • Bl a
 • Kulturmöte och studiebesök

  KSO-logg vecka 41
  Ett axplock från veckan som gick:

 • Deltagit i Översiktsplanegruppen denna vecka. Diskussioner om LiS-områden bl a.
 • Diskussioner med Landstinget om Folkhögskolans lokaler.
 • Kulturmöte på onsdagskvällen med diskussioner om hur vi kan påverka staten när det gäller fördelning av medel till kulturaktiviteter
 • Deltog i onsdags i en intressant föreläsning med Axel Danielsson om hur det är att jobba i en politiskt styrd organisation. Budskap till oss politiker: ”Styr eller avgå!”
 • Veckan avslutades med ett styrelsemöte i VKL och ett studiebesök med info om Citytunnelbygget i Stockholm
 • Trevlig helg!

  Fritidshemsflytt och ny vision!

  KSO-logg vecka 40
  Ett axplock från veckan som gick:

  Efter några veckors uppehåll med rapporteringen från min kommunstyrelseordförandestol är jag nu tillbaka med en liten veckosummering!

 • Landstingets och kommunens folkhälsoplaner ska synkroniseras. Möte om detta i måndags.
 • Långt Arbetsutskottsmöte på tisdagen. Ett budgetförslag för 2011 arbetades fram i full enighet mellan majoriteten och oppositionen, skall nu passera KS för att fastställas på Kommunfullmäktege den 15 november. Arbetsgruppen som jobbat med den politiska organisationen lade fram sin rapport. Vissa förändringar föreslås KF. En ny vision för kommunen har arbetats fram, denna föreslås nu att antas av KF:
  Skinnskattebergs kommun – ett hållbart samhälle med kvalitativ och effektiv service i fokus, där människor mår bra, verkar och utvecklas på ett sådant sätt att kommande generationer får samma möjlighet
  Arbetsutskottet beslutade också att föreslå Kommunstyrelsen att fritidshemmet på Sotvretsgården flyttas till Klockarbergsskolan, att förskoleverksamhet på Solrosen flyttas till Sotvretsgården samt att nuvarande Solrosen därigenom kan bli föremål för LSS-boende

 • Träff med Teatermaskinen i onsdags för information om hur deras projekt framskrider.
 • Samtal om fastigheterna Släntvägen, Skinnskatteberg och Alstigen, Riddarhyttan har hållits.
 • Veckan avslutades med ett SUV-möte i Kolsva. (SUV = Samverkan för utveckling av Västmanland). Länsstyrelserepresentanter, riksdagsmän, landstingsfolk och kommunalråd medverkade. Bl a diskuterades följande frågor: Arbetslösheten/Kommande brist på arbetskraft, det regionala utvecklingsprogrammet som ska vidareutvecklas, Flyktingmottagandet i länet, Vatten och klimatfrågor samt Infrastrukturfrågor.

  Brevsvar, papperssortering, inläsning av handlingar och samtal med kommunmedborgare har också hunnits med!
  Trevlig helg tillönskas alla läsare av denna logg!

 • Rödgrönt Skinnskatteberg

  Kommunvalet i Skinnskatteberg är avgjort. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick tillsammans 16 mandat, den borgerliga alliansen fick 14 mandat och Sverigedemokraterna fick 1 mandat. I torsdags träffades representanter för våra rödgröna partier och påbörjade förhandlingarna om en gemensam rödgrön koalition. Samtalen gick mycket bra, och följande pressmeddelande skickades till media i torsdags kväll:

  Pressmeddelande den 30/9 2010

  Rödgrönt Skinnskatteberg

  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna i Skinnskatteberg bildar nu en gemensam rödgrön majoritet i Kommunfullmäktige. Representanter för våra partier har träffats och vi är överens om att samarbeta i en rödgrön koalition under den kommande mandatperioden.

  Det innebär bl a att våra tre partier kommer att ha gemensamma gruppmöten inför Kommunfullmäktige- och Kommunstyrelsemöten och att våra tre partier kommer att föreslå en gemensam budget inför varje budgetår.

  Vår rödgröna majoritet kommer att tillsätta Lars Andersson (s) som kommunstyrelsens ordförande på heltid, tillika kommunalråd, som utgör kommunens officiella företrädare och ansikte utåt.

  Våra tre partiers ledningar kommer att ha regelbundna möten.

  Vår målsättning är att söka nå så breda lösningar som möjligt i kommunfullmäktige där alla partier är med och tar ansvar för vår kommun Skinnskatteberg.

  Vi kommer innan fullmäktige i november att ta fram en gemensam politisk plattform och ett samarbetsavtal.

  Skinnskatteberg dag som ovan

  Lars Andersson
  Ordförande i Socialdemokraterna

  Fredrik Skog
  Ordförande i Vänsterpartiet

  Sofie Werner och Sheila Imamovic
  Språkrör för Miljöpartiet de gröna.