KSO-logg vecka 40
Ett axplock från veckan som gick:

Efter några veckors uppehåll med rapporteringen från min kommunstyrelseordförandestol är jag nu tillbaka med en liten veckosummering!

 • Landstingets och kommunens folkhälsoplaner ska synkroniseras. Möte om detta i måndags.
 • Långt Arbetsutskottsmöte på tisdagen. Ett budgetförslag för 2011 arbetades fram i full enighet mellan majoriteten och oppositionen, skall nu passera KS för att fastställas på Kommunfullmäktege den 15 november. Arbetsgruppen som jobbat med den politiska organisationen lade fram sin rapport. Vissa förändringar föreslås KF. En ny vision för kommunen har arbetats fram, denna föreslås nu att antas av KF:
  Skinnskattebergs kommun – ett hållbart samhälle med kvalitativ och effektiv service i fokus, där människor mår bra, verkar och utvecklas på ett sådant sätt att kommande generationer får samma möjlighet
  Arbetsutskottet beslutade också att föreslå Kommunstyrelsen att fritidshemmet på Sotvretsgården flyttas till Klockarbergsskolan, att förskoleverksamhet på Solrosen flyttas till Sotvretsgården samt att nuvarande Solrosen därigenom kan bli föremål för LSS-boende

 • Träff med Teatermaskinen i onsdags för information om hur deras projekt framskrider.
 • Samtal om fastigheterna Släntvägen, Skinnskatteberg och Alstigen, Riddarhyttan har hållits.
 • Veckan avslutades med ett SUV-möte i Kolsva. (SUV = Samverkan för utveckling av Västmanland). Länsstyrelserepresentanter, riksdagsmän, landstingsfolk och kommunalråd medverkade. Bl a diskuterades följande frågor: Arbetslösheten/Kommande brist på arbetskraft, det regionala utvecklingsprogrammet som ska vidareutvecklas, Flyktingmottagandet i länet, Vatten och klimatfrågor samt Infrastrukturfrågor.

  Brevsvar, papperssortering, inläsning av handlingar och samtal med kommunmedborgare har också hunnits med!
  Trevlig helg tillönskas alla läsare av denna logg!