Etiketter

,

KSO-logg vecka 42
Ett axplock från veckan som gick:

  • Särskilda beredningsgruppen gällande fastighetsaffären på Släntvägen har haft möte. Nu går frågan vidare till KS för beslut om köp!
  • Träffat Norbergs kommunledning och diskuterat vår politiska organisation.
  • Diskuterat föreningsbidragens utformning med berörd tjänsteman.
  • Fortsatta samtal mellan (s), (v) och (mp) om samarbetsavtal och politisk plattform. Givande diskussioner.
  • Under fredagen var en liten delegation från Länsstyrelsen med Landshövdingen i spetsen på besök i Skinnskatteberg. Studiebesök på Skogsmästarskolan, diskussioner om Körstämma, skolutveckling och flyktingmottagande hann vi också med.
  • På gång kommande vecka::

  • Pensionärs- och handikappråd
  • Kommunstyrelse
  • AU-beredning
  • Bl a