Etiketter

,

KSO-logg vecka 42
Ett axplock från veckan som gick:

 • Särskilda beredningsgruppen gällande fastighetsaffären på Släntvägen har haft möte. Nu går frågan vidare till KS för beslut om köp!
 • Träffat Norbergs kommunledning och diskuterat vår politiska organisation.
 • Diskuterat föreningsbidragens utformning med berörd tjänsteman.
 • Fortsatta samtal mellan (s), (v) och (mp) om samarbetsavtal och politisk plattform. Givande diskussioner.
 • Under fredagen var en liten delegation från Länsstyrelsen med Landshövdingen i spetsen på besök i Skinnskatteberg. Studiebesök på Skogsmästarskolan, diskussioner om Körstämma, skolutveckling och flyktingmottagande hann vi också med.
 • På gång kommande vecka::

 • Pensionärs- och handikappråd
 • Kommunstyrelse
 • AU-beredning
 • Bl a
  Annonser