Landstinget och Skinnskattebergs kommun i samarbete:

Denna text är ett pressmeddelande som går ut till media i Västmanland

Landstinget gör nu gemensam sak med Skinnskattebergs kommun för att hitta en ny verksamhet till folkhögskolans tidigare lokaler på orten.
– Tillsammans har vi bättre förutsättningar för att hitta en köpare. Lokalerna har stor potential för rätt ägare, säger landstingsrådet Thomas Wihman (MP).
– Att hitta en ny verksamhet till folkhögskolans lokaler är viktigt för kommunen. Därför är frågan prioriterad, säger kommunalrådet Lars Andersson (S).

Landstinget har under flera år försökt hitta ny ägare till den tidigare folkhögskolan i Skinnskatteberg. För en av de båda fastigheterna finns nu en lösning. Kontrakt har tecknats med Masbohallen AB, knutet till idrottsföreningen på orten, om den mindre fastigheten på området – cirka 3 000 kvadratmeter.

För den större fastigheten finns ännu ingen lösning. Fastigheten innehåller bland annat huvudbyggnad, elevbostäder, den s k smedjan och radhus. Totalt handlar det om en yta på knappt 10 000 kvadratmeter.

Landstinget Västmanland och Skinnskatteberg är nu överens om att under tre år gemensamt arbeta för att hitta en verksamhet även för denna fastighet. Det kan handla om en nyetablering eller en befintlig verksamhet som behöver större lokalytor.

– Med kommunens betydligt bredare kontaktytor i regionen ökar möjligheten att hitta en lösning, säger Thomas Wihman och Lars Andersson samstämmigt. Lyckas inte dessa ansträngningar kommer lokalerna att rivas.

– Det är vårt sista alternativ. Landstinget kan inte ha tomma lokaler som bara står och kostar pengar, säger Thomas Wihman.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Wihman, landstingsråd 070-542 34 69
Lars Andersson, kommunalråd 0222-451 93

Annonser