KSO-logg vecka 43
Ett axplock från veckan som gick:

 • Pensionärs och handikappråd i måndags.
 • Kommunstyrelse med många viktiga frågor
  – Vi enades om ett budgetförslag för 2011, tas av KF 15 november
  – Beslutades föreslå KF att inköpa Fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och Alstigen i Riddarhyttan. De borgerliga Alliansen reserverade sig.
  – Beslut om utveckling av den politiska organisationen.
  – Inriktningsbeslut om att samarbeta med Landstinget om att försöka hitta nya verksamheter för fd Folkhögskolans lokaler. (se föregående inlägg)
 • Deltog i ledarutbildningskurs en dag tillsammans med KC
 • Beredning av kommande KS AU
 • Tid för samtal, brevsvar, inläsning av handlingar mm
 • Kommande vecka bl a

 • Översiktsplanearbete
 • Beredning Folkhälsoråd
 • NVU-direktionsmöte
 • Personalberedning VKL
 • mm
 • Annonser