KSO-logg vecka 44
Ett axplock från veckan som gick:

 • Har besökt cykelparken och pratat med många nöjda ungdomar! Snart klart för invigning!
 • Har deltagit i Översiktsplanegruppens arbete med att revidera vår Översiktsplan.
 • Ett avstämningsmöte när det gäller den pågående skolutvecklingsprocessen har hållits. Chefstjänstemän och representanter från majoritet och opposition deltog. Utvecklingsprocessen fortskrider. Snart kommer en ny skolportal för Klockarbergsskolan att publiceras på webben! Ser lovande ut vid förhandstitt!
 • Beredning av kommande Folkhälsoråd har genomförts. Skinnskattebergs kommun hamnar dåligt till i statistiken bland Västmanlands kommuner när man ser siffror för t ex alkoholkonsumtion, tobak, motion, kostvanor mm. Vill du läsa mera om detta: Klicka här!
 • NVU-direktionsmötet i onsdags diskuterade bl a ekonomi och problematiken kring att det är stora svårigheter att planera framtiden för gymnasieskolan. Många av regionens elever väljer andra skolor. ”Frisök” möjliggör och de större orternas dragningskraft är stor. Budgeten för 2011 antogs. NVU:s nya hemsida: Klicka här!
 • I övrigt förberedelser inför kommande möten, intervjuer med journalister, inläsning av handlingar och brevsvar!
 • Nästa vecka:

 • KS AU med 19 punkter på dagordningen
 • Extra bolagsstämma med vårt försäkringsbolag.
 • Möte om ev Geocenter i Riddarhyttan
 • Rödgröna majoritetsmöten
 • mm mm

  Trevlig Helg!

  Annonser