Följande text är inskickad till Fagersta-Posten som svar på A Bertil Leneklints insändare i FP igår 8/11

A Bertil Leneklint (fpl) skriver i Fagersta-Posten den 8 november att förslaget om inköp av fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och rivningsfastigheten på Alstigen i Riddarhyttan är ett dyrt misstag…

Jag håller inte med om detta och vill helt kort här bemöta Leneklints insändare. Ett köp av ovan nämnda fastigheter handlar om att kommunen går in och tar ansvar för Skinnskattebergs bostadsmarknad och kommer enligt min mening att innebära bl a följande:

  • Äldre kommunmedborgare som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor får på sikt ett attraktivt alternativ att flytta till, nybyggnation av liknande fastigheter skulle kosta det fyrdubbla.
  • I husen finns hiss, detta är bra både för äldre och barnfamiljer, dessutom är det nära till centrum. En rustning av lägenheterna och en satsning på omkringliggande områden ingår i planerna.
  • Att kommunen på köpet får rivningsfastigheten i Riddarhyttan och river den är även det ett sätt att ta ansvar för kommunens fastighetsmarknad. Att en kommun har ett stort antal tomma lägenheter gynnar ingen.
  • Bertil Leneklints skriverier om rosenkinder, doakörer och tveksamma skuggor är omöjligt att bemöta och får stå för honom själv.

    Lars Andersson (s)
    Kommunstyrelsens ordförande
    Skinnskatteberg.