KSO-logg vecka 45
Ett axplock från veckan som gick:

 • Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Skinnskatteberg är nu klara med förhandlingarna om ett samarbetsavtal och en politisk plattform. Se (s):s hemsida: www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg
 • Har deltagit i en extra bolagsstämma via telefon med vårt gemensamma Försäkrings AB för oss småkommuner. Vissa ändringar i Bolagsordningen skulle göras.
 • Kommunstyrelsens AU har haft möte – några av frågorna:
  – Diskussion om föreningsbidragens utformning
  – Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanland
  – Förslag till miljöpolicy från fullmäktigeberedningen
  – mm
 • I Riddarhyttan pågår ett arbete med att försöka att starta ett Geologicentrum. En arbetsgrupp har nu bildats för att få igång en förening som kan söka projektmedel för detta arbete. Idén känns spännande, men kommunens roll i detta är ännu ej fastlagd.
 • Hela fredagen: Förberedelser inför Fullmäktige på måndag!
 • Trevlig helg!

  Nästa vecka:
  – Folkhälsoråd
  – Kommunfullmäktige
  – Arbetsmiljökurs
  – Småkomkonferens i Stockholm mm

  Annonser