Följande text är inskickad till Fagersta-Posten som svar på signaturen LB, Skinnskattebergs insändare i FP 17/11

Signaturen LB, Skinnskatteberg (Fagersta-Posten 17/11) efterlyser en plan med vad vi i majoriteten vill, när det gäller köpet av fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och Alstigen i Riddarhyttan. Vid fullmäktiges sammanträde den 15 november beslutades att inköpa ovan nämnda fastigheter. De argument som jag då framförde för ett köp sammanfattar jag här för signaturen och övriga FP-läsare:

För att Skinnskattebergs bostadsmarknad skall komma i balans när det gäller utbud och efterfrågan behöver kommunen genom allmännyttan tillsammans med befintliga fastighetsägare ta ett större ansvar för utvecklingen. Att utöka kommunens eget bestånd gynnar denna process. Vi får möjlighet att utöka vår personalstyrka som jobbar med fastighetsfrågor och därmed ta hand om våra egna bostäder på ett bättre sätt. Kommunen äger idag 156 lägenheter vilket motsvarar ca 20% av bostadsbeståndet. Efter denna affär kommer vi att äga drygt 25%.

I kommunen har länge förts en diskussion om behovet av bostäder för äldre kommunmedborgare som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor. Dessa får nu på sikt ett attraktivt boendealternativ att flytta till. En nybyggnation av liknande fastigheter skulle idag kosta minst det sjudubbla.

Husen på Släntvägen är de hyresfastigheter i kommunen som är nyast, dvs som är byggda senast av alla hyresfastigheter. I husen finns hiss och det är bra både för äldre och barnfamiljer. Dessutom är det nära till centrum. En rustning av lägenheterna och en satsning på omkringliggande områden ingår i planerna.

Att kommunen på köpet får rivningsfastigheten i Riddarhyttan och river den är även det ett sätt att ta ansvar för kommunens fastighetsmarknad, en del av planen. Att en kommun har ett stort antal tomma lägenheter stående gynnar ingen.

Beslutet i kommunfullmäktige att genomföra denna fastighetsaffär är ett framåtsyftande ställningstagande i en mycket viktig samhällsfråga. Resonemanget om skrotbilar, fastighetsmagnater och balanserande elefanter som signaturen framför avstår jag från att kommentera.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Annonser