Om KF med val och folkhälsoråd

KSO-logg vecka 50
Ett axplock från veckan som gick:

Veckan började med Kommunfullmäktige. Fin Luciatablå av mellanstadieelever från Klockarbergsskolan. Budgeten för 2011 antogs nu av ett enhälligt KF. Valen till Kommunstyrelsen, Miljö och Byggnadsnämnden, Valnämnden och en rad samarbetsorgan gjordes. Det känns hedrande att få fortsätta att leda Skinnskattebergs kommun från kommunstyrelse-ordförande-posten under den kommande mandatperioden.
Vill du se vilka som är invalda i olika politiska församlingar kan du titta på kommunens hemsida så snart fullmäktigeprotokollet är justerat. En miljöpolicy för kommunen antogs också.

Har träffat representant från Migrationsverket och fått en gedigen genomgång av förutsättningarna för att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

NVU-direktionen har haft sitt sista möte för mandatperioden.

Folkhälsorådet i torsdags diskuterade bl a rapporten från Landstinget om Liv-Hälsa-Ung, motionsspåren i kommunen och Hälsocenters framtid.

Övergivna platser!

På Jan Jörnmarks hemsida kan man studera fotografier från övergivna platser runt om i Sverige och världen. En exposé över vårt industrisamhälle som har gått i graven. En av bildserierna kommer från Spännarhyttan utanför Norberg.

Klicka här så kommer du till Jörnmarks sida.

Om positiv budgetprognos och Nobelfest

KSO-logg vecka 49
Ett axplock från veckan som gick:

 • Har varit på Samhällsråd i Kungsör med Landshövdingen, Polisen, skattemyndigheten, kommunerna, landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen i samverkan för att förebygga grov organiserad brottslighet
 • VL har haft extra bolagsstämma. Ny styrelse vald.
 • På torsdagskvällen var jag inbjuden till Klockarbergsskolan och deltog i årets ”Nobelfest”. Trevligt anordnat, god mat, fin musik och premieutdelning!
 • Skinnskattebergs kommun tillsammans med Fagersta, Norberg, Avesta och Hedemora har haft en utbildningsdag för ny politiker med temat ”samarbete över kommungränserna”
 • Arbetsutskottet i tisdags konstaterade att budgetuppföljningen för sista november pekar mot ett positivt resultat för kommunen på ca 8 miljoner kronor, vilket är ca 4 miljoner mer än budgeterat. Diskussioner om den politiska organisationen och om förvaltningsorganisationen.
 • Trevlig helg!

  Om KS-möte och Comeniusbesök!

  KSO-logg vecka 48
  Ett axplock från veckan som gick:

 • Kommunstyrelsen i tisdags behandlade den återremitterade budgeten för 2011, uttalade sig enhälligt positivt till att gå vidare med frågan om att ta emot ensamkommande flyktingbarn samt antog Riktlinjer före kommunalt föreningsstöd och kulturbidrag antogs. Kommunstyrelsen var också enig om att verkställa beslutet om den framtida vattenförsörjningen med ett vattenverk i Färna och en ledning till centralorten. Den tillfälliga Fullmäktigeberedningens förslag till Miljöpolicy antogs för vidare transport till Kommunfullmäktige.. mm
 • Översiktsplanegruppen har arbetat även denna vecka.
 • Pensionärs och handikapprådet har haft möte och diskuterade bl a bostadsfrågor.
 • I fredags hade kommunkontoret besök av den grupp lärare från olika länder i Europa som besökte Skinnskatteberg i det Comeniusprojekt som Klockarbergsskolan är med i. Jag berättade för besökarna om vår kommun.
  Comenius är ett europeiskt partnerskap. Partnerskapen är tvååriga samarbetsprojekt utifrån gemensamma teman mellan europeiska skolor. Målet är att elever och lärare ska få ett internationellt perspektiv i undervisningen, främja kunskap om och förståelse mellan Europas kulturer, samt stimulera till språkinlärning och språklig mångfald.
  I Skinnskatteberg är det lärare och elever i årskurserna 4-6 som är involverade i detta samarbete och man arbetar tillsammans med 6 andra länder i Europa, Spanien, Italien, England, Grekland, Polen och Ungern. Eleverna brevväxlar med elever från dessa länder och man har arbetat med teman inom områdena kompositörer, dans, konst, byggnader och statyer.