KSO-logg vecka 48
Ett axplock från veckan som gick:

  • Kommunstyrelsen i tisdags behandlade den återremitterade budgeten för 2011, uttalade sig enhälligt positivt till att gå vidare med frågan om att ta emot ensamkommande flyktingbarn samt antog Riktlinjer före kommunalt föreningsstöd och kulturbidrag antogs. Kommunstyrelsen var också enig om att verkställa beslutet om den framtida vattenförsörjningen med ett vattenverk i Färna och en ledning till centralorten. Den tillfälliga Fullmäktigeberedningens förslag till Miljöpolicy antogs för vidare transport till Kommunfullmäktige.. mm
  • Översiktsplanegruppen har arbetat även denna vecka.
  • Pensionärs och handikapprådet har haft möte och diskuterade bl a bostadsfrågor.
  • I fredags hade kommunkontoret besök av den grupp lärare från olika länder i Europa som besökte Skinnskatteberg i det Comeniusprojekt som Klockarbergsskolan är med i. Jag berättade för besökarna om vår kommun.
    Comenius är ett europeiskt partnerskap. Partnerskapen är tvååriga samarbetsprojekt utifrån gemensamma teman mellan europeiska skolor. Målet är att elever och lärare ska få ett internationellt perspektiv i undervisningen, främja kunskap om och förståelse mellan Europas kulturer, samt stimulera till språkinlärning och språklig mångfald.
    I Skinnskatteberg är det lärare och elever i årskurserna 4-6 som är involverade i detta samarbete och man arbetar tillsammans med 6 andra länder i Europa, Spanien, Italien, England, Grekland, Polen och Ungern. Eleverna brevväxlar med elever från dessa länder och man har arbetat med teman inom områdena kompositörer, dans, konst, byggnader och statyer.
  • Annonser