KSO-logg vecka 50
Ett axplock från veckan som gick:

Veckan började med Kommunfullmäktige. Fin Luciatablå av mellanstadieelever från Klockarbergsskolan. Budgeten för 2011 antogs nu av ett enhälligt KF. Valen till Kommunstyrelsen, Miljö och Byggnadsnämnden, Valnämnden och en rad samarbetsorgan gjordes. Det känns hedrande att få fortsätta att leda Skinnskattebergs kommun från kommunstyrelse-ordförande-posten under den kommande mandatperioden.
Vill du se vilka som är invalda i olika politiska församlingar kan du titta på kommunens hemsida så snart fullmäktigeprotokollet är justerat. En miljöpolicy för kommunen antogs också.

Har träffat representant från Migrationsverket och fått en gedigen genomgång av förutsättningarna för att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

NVU-direktionen har haft sitt sista möte för mandatperioden.

Folkhälsorådet i torsdags diskuterade bl a rapporten från Landstinget om Liv-Hälsa-Ung, motionsspåren i kommunen och Hälsocenters framtid.

Annonser