Bokslutsarbete och framtidsplanering

KSO-logg vecka 4
Ett axplock från veckan som gick:

 • Bokslutsberedning i början av veckan med en första utvärdering av hur kommunens mål har uppfyllts avlöpte bra. Många givande diskussioner.
 • I torsdags planerades en temadag med inriktning på ungdomar och hälsa. Temadagen går av stapeln den 9 februari.
 • Kommuninvest hade kallat till ett medlemsmöte i torsdags med information om hur finanserna går. Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Man genomför denna uppgift i syfte att skapa förmånliga lösningar för medlemmarna, helt utan eget vinstintresse.
 • Deltagit i diskussioner om vårens Vildmarksmässa, förberett mig på kommande möten, skrivit ett remissvar till VL mm mm
 • I lördags hade vi rödgröna en seminariedag/arbetsdag, då vi fördjupade oss i vår gemensamma politiska plattform. Givande.
 • Lars Andersson

  Ledningsgrupp och naturreservatsplanering!

  KSO-logg vecka 3
  Ett axplock från veckorna som gick:

  Veckan avslutades i Hallstahammar med ett SUV-möte – Samverkan för utveckling av Västmanlands län.
  Följande frågor diskuterades: Kompetensförsörjningen. (Hur ska samhället planera ett utbildningssystem som ger de studerande arbete och försörjer företag med kompetent personal), Integration och flyktingmottagande, Länsplan för Västmanland, Företagsklimatet.
  Veckan började med ett möte om ”cykelbaneprojektet” på KURJ-banan och ett möte med Kulturberedningen i Västerås.
  Ledningsutskottet hade sitt första möte i tisdags. Några av frågorna som diskuterades: Ensamkommande flyktingbarn, Kommunens Vision, Kommunstyrelsens reglemente, Utvecklingsmedlen – fördelning, mm
  Bra stämning och kloka beslut.
  I Onsdags var det en heldag med nya NVU-direktionen i Fagersta. Flera nya medlemmar och mycket introduktion. Helena Werner, Skinnskatteberg valdes till 1:a vice ordförande.
  Igår genomfördes ett första planeringsmöte med representant från Länsstyrelsen inför invigningen av Forsåns naturreservat i slutet av maj.
  TV 4 har också varit på besök!

  Trevlig helg
  Lars Andersson

  Nya KS har haft möte!

  KSO-logg vecka 2
  Ett axplock från veckorna som gick:

  Det politiska arbetet har rullat igång efter jul- och nyårshelgerna.

  Ett möte med fastighetsägarna har klarats av. Dessa är positiva till att kommunen har förvärvat husen på Släntvägen i Skinnskatteberg och rivningsfastigheten i Riddarhyttan.

  Har haft en första träff på nya året med kommunalråden i Fagersta och Norberg.

  I onsdags hade vi en heldag med nya Kommunstyrelsen. Val gjordes till Kommunstyrelsens utskott. Följande presidier valdes:

  Ledningsutskottet:
  Lars Andersson (s) ordförande
  Fredrik Skog (v) vice ordförande

  Tekniska utskottet:
  Tommy Sunvisson (s) ordförande
  Karin Lindström (mp) vice ordförande

  Barn och utbildningsutskottet:
  Stig Johansson (s) ordförande
  Jan Lejon (fpl) vice ordförande

  Vård och omsorgsutskottet
  Inger Daimar (v) ordförande
  Roger Ingvarsson (s) vice ordförande

  Den nya kommunstyrelsen fick vid mötet en introduktion till sitt kommande politiska arbete: Undertecknad presenterade hur det politiska arbetet är upplagt, sektorscheferna berättade om sina verksamhetsområden, en genomgång av formalia, mötesteknik och lagar gjordes, samtliga KS-ledamöter och ersättare fick en pärm med alla viktiga dokument och på eftermiddagen presenterades kort alla enhetschefer och verksamhetsledare.
  En rundvandring i kommunhuset gjordes med de nya ledamöterna.

  I Kommunstyrelsen finns från och med i år 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. I varje utskott sitter 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Närvaron vid detta första heldagsmöte var nästan fulltalig.

  Skrivbordsarbete med brevsvar, kallelser, inläsning av handlingar mm har fyllt resten av veckan.

  Trevlig Helg

  Lars Andersson