KSO-logg vecka 2
Ett axplock från veckorna som gick:

Det politiska arbetet har rullat igång efter jul- och nyårshelgerna.

Ett möte med fastighetsägarna har klarats av. Dessa är positiva till att kommunen har förvärvat husen på Släntvägen i Skinnskatteberg och rivningsfastigheten i Riddarhyttan.

Har haft en första träff på nya året med kommunalråden i Fagersta och Norberg.

I onsdags hade vi en heldag med nya Kommunstyrelsen. Val gjordes till Kommunstyrelsens utskott. Följande presidier valdes:

Ledningsutskottet:
Lars Andersson (s) ordförande
Fredrik Skog (v) vice ordförande

Tekniska utskottet:
Tommy Sunvisson (s) ordförande
Karin Lindström (mp) vice ordförande

Barn och utbildningsutskottet:
Stig Johansson (s) ordförande
Jan Lejon (fpl) vice ordförande

Vård och omsorgsutskottet
Inger Daimar (v) ordförande
Roger Ingvarsson (s) vice ordförande

Den nya kommunstyrelsen fick vid mötet en introduktion till sitt kommande politiska arbete: Undertecknad presenterade hur det politiska arbetet är upplagt, sektorscheferna berättade om sina verksamhetsområden, en genomgång av formalia, mötesteknik och lagar gjordes, samtliga KS-ledamöter och ersättare fick en pärm med alla viktiga dokument och på eftermiddagen presenterades kort alla enhetschefer och verksamhetsledare.
En rundvandring i kommunhuset gjordes med de nya ledamöterna.

I Kommunstyrelsen finns från och med i år 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. I varje utskott sitter 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Närvaron vid detta första heldagsmöte var nästan fulltalig.

Skrivbordsarbete med brevsvar, kallelser, inläsning av handlingar mm har fyllt resten av veckan.

Trevlig Helg

Lars Andersson

Annonser