KS och BRÅ

KSO-logg vecka 5
Ett axplock från veckan som gick:

Hel Kommunstyrelsedag i tisdags. Chefen för Vård och omsorg, Per Österberg informerade om vilka insatser kommunen gör inom olika områden på den sociala sidan och skolans rektor Ylva Åkerberg informerade om kommunens pågående skolutvecklingsprogram. Blockvisa gruppmöten hanns också med. På eftermiddagen fick kommunstyrelsen en rejäl genomgång av den ekonomiska situationen. På det formella KS-mötet beslutades bl a att tillsätta två olika beredningsgrupper, en som ska se över Kommunstyrelsens delegationsordning och en beredningsgrupp som skall titta på Arvodesreglementet. Kommunens vision diskuterades också. Skall fastställas av KF den 21 februari.

I onsdags var det en utbildningsdag i Karmansbo. Axel Danielsson talade om ”politikerrollen” för politiker från Skinnskatteberg, Norberg, Avesta och Hedemora. Mycket givande och uppskattat.

Brottsförebyggande rådet sammanträdde i torsdags. Bl a planerades ett ”medborgarmöte” till den 12 april. Nya närpolischefen i Fagersta Eva Lindberg deltog.

Lars Andersson