KSO-logg vecka 10-13
Ett axplock från några veckor som gått:

Varit på ett intressant möte i Hallstahammar om hur de löst sin kollektivtrafik tillsammans med Surahammar. En gratis ”Brukslinje” och en effektiv flexlinje. Intressant.

Vid SKL:s ordförandedag i Stockholm fick vi lyssna på Anders Borg, finansminister och Erik Ullenhag,integrationsminister. Ullenhag smulade sönder en sd-delegats argument på ett lysande sätt. Borg varnade oss kommunstyrelseordföranden för att låna upp för mycket pengar under de närmaste åren, samt att utnyttja de möjligheter som nya läraravtalet ger för att höja kvalitén i skolan.

Mitt första möte i Skog och Trä-stiftelsens styrelse har gått av stapeln. Intressant projekt att dokumentera och visualisera boardfabrikens historia pågår (bl a)

Ett möte med Teatermaskinen har hunnits med.

En Utvidgad Ledningsgrupp med presidierna i utskotten och sektors-cheferna kändes givande. Många bollar är i luften.

Ett seminarium i Grängesberg med information om gruvbolagens planer på att starta malmbrytning i Bergslagen drog många intresserade. Kanske kan en brytning komma igång i kommunen inom 5-10 år.

Vid Ledningsutskottet tog vi ett förslag till preliminär budgetram 2012. Dessutom diskuterade vi ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Beslut i april.

NVU har haft direktionsmöte med fördjupad information om SFI-undervisningen.

Lars Andersson