Invigning av Forsåns naturreservat

Hej å hå

Undertecknad, landshövding Ingemar Skogö och Elin Larsson från Sveaskog inviger Forsåns naturreservat genom att starta vattenhjulet!
Närmare 100 personer hade samlats vid Hedhammar denna fina försommarkväll 26 maj för att höra på invigningstal, dricka kaffe och äta smörgåsar som Riddarhyttans PRO hade ordnat med, studera flodpärlmusslor, höra Näcken spela, följa med en ornitolog och lyssna på fågelsång och överraskas av sångare från Teatermaskinen.

Ceremoni i skogen

KSO-logg 20 maj -11

Idag har en ceremoni genomförts i skogen söder om Krampen. ”Rysstenen” är en minnesplats för det läger som fanns vid Krampen under andra världskriget. Tal hölls av Rysslands Ambassadör, kyrkoherde Hans-Erik Johansson och Leena Berglund kommunchef bla. Sång av elever från Ryska skolan i Stockholm.
Yngve Gunnarsson, som forskat i lägrets historia och som under flera år varit initiativtagare till den årliga ceremonin höll i programmet även i år. Många människor hade samlats i försommarsolen för att närvara vid minnesstunden.

VKL-möte valde ny styrelse!

VKL:s årsstämma genomfördes i Sätrabrunn på förmiddagen idag. Ny styrelse för mandatperioden är nu vald. Jag är numera ersättare i styrelsen. Majoriteten (s), (v) och (mp) har 8 ordinarie ledamöter, minoriteten (m), (fp), (c) och (kd) har 7 ledamöter.
Den stora diskussionspunkten på eftermiddagen var framtidens Kollektivtrafikmyndighet. Den nyvalda styrelsen kunde efter en lång diskussion dock inte enas om någon gemensam besluts-rekommendation till kommunerna.
Läs mera om VKL: KLICKA HÄR
Funderar på att skriva kortare logg-notiser oftare i stället för längre sammanfattningar! En stilla fråga till dig som läsare:
– Vad sägs om det?

Småkomkonferens och medaljutdelning

KSO-logg vecka 14-18

Ett axplock från månaden som gick:

 • Leader Bergslagen har anslagit pengar till Cykelleden på KURJ-banan. I denna första etapp kommer järnvägsbanken från Köpingsgränsen upp till Uttersberg att göras klar för cyklister och ryttare. Skinnskattebergs kommun är medfinansiär.
 • Brottsförebyggande rådet har haft ett öppet möte i Kulturhuset Korpen med god uppslutning. Undertecknad berättade om rådet, polisen informerade om sitt arbete i Skinnskatteberg och Per Österberg, sektorschef, höll i den efterföljande diskussionen.
 • Kommunfullmäktige den 18 april beslutade enhälligt att teckna ett avtal med migrationsverket om att Skinnskatteberg ska ta emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Antalet platser det handlar om är 12.
 • Fullmäktige godkände också Bokslutet för 2010. Kommunen gör ett mycket bra resultat.
  Verksamheterna har klarat att hålla sina budgetramar, och skatteunderlag och utjämningsbidrag har utfallit till kommunens fördel.
 • Kommunalrådet i Norberg, Åsa Eriksson och jag har träffat Landshövdingen och några tjänstemän från Länsstyrelsen och diskuterat infrastrukturfrågor med anledning av kommande gruvbrytning i våra kommuner. Järnvägsnätet måste förstärkas.
 • Har deltagit i Småkoms Årskonferens i Rättvik. Intressanta föreläsningar och diskussioner om så vitt skilda frågor som t ex Skatteutjämningssystemet, Vindkraft, Statliga service-centra i småkommuner, Lokala Sparbankernas framtid.
 • En budgetberedning har genomförts och förslag till budgetram för 2012 har tagits fram av Ledningsutskottet. Slutgiltiga budgeten för 2012 tas vid fullmäktigemötet i november.
 • En utbildningsdag har genomförts med fullmäktiges ledamöter. Nyttigt att repetera kommunallagens skrivningar.
 • Den 5 maj besökte jag Ryska Ambassaden! Kommunmedborgaren Yngve Gunnarsson dekorerades med en medalj av den ryske ambassadören för sitt omfattande och gedigna arbete med att lyfta fram historien kring Rysslägret i Krampen, som fanns under andra världskriget. Jag överlämnade en blomma från kommunen.
 • Intresseföreningen Bergslaget har haft årsstämma. Mycket kretsade kring den kommande malmbytningen i Bergslagen.
 • Kommunens cykel- och skatepark har invigits! Stor folkfest med tal, musik, cykeluppvisning och korvgrillning. Biblioteket deltog med ”Bubblan” en husvagn med kulturaktiviteter. Närmare 200 personer hade mött upp i solskenet!
 • Ha det så bra i försommaren!

  Skinnskatteberg den 12 maj 2011
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordföranden
  Skinnskatteberg