KSO-logg vecka 14-18

Ett axplock från månaden som gick:

 • Leader Bergslagen har anslagit pengar till Cykelleden på KURJ-banan. I denna första etapp kommer järnvägsbanken från Köpingsgränsen upp till Uttersberg att göras klar för cyklister och ryttare. Skinnskattebergs kommun är medfinansiär.
 • Brottsförebyggande rådet har haft ett öppet möte i Kulturhuset Korpen med god uppslutning. Undertecknad berättade om rådet, polisen informerade om sitt arbete i Skinnskatteberg och Per Österberg, sektorschef, höll i den efterföljande diskussionen.
 • Kommunfullmäktige den 18 april beslutade enhälligt att teckna ett avtal med migrationsverket om att Skinnskatteberg ska ta emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Antalet platser det handlar om är 12.
 • Fullmäktige godkände också Bokslutet för 2010. Kommunen gör ett mycket bra resultat.
  Verksamheterna har klarat att hålla sina budgetramar, och skatteunderlag och utjämningsbidrag har utfallit till kommunens fördel.
 • Kommunalrådet i Norberg, Åsa Eriksson och jag har träffat Landshövdingen och några tjänstemän från Länsstyrelsen och diskuterat infrastrukturfrågor med anledning av kommande gruvbrytning i våra kommuner. Järnvägsnätet måste förstärkas.
 • Har deltagit i Småkoms Årskonferens i Rättvik. Intressanta föreläsningar och diskussioner om så vitt skilda frågor som t ex Skatteutjämningssystemet, Vindkraft, Statliga service-centra i småkommuner, Lokala Sparbankernas framtid.
 • En budgetberedning har genomförts och förslag till budgetram för 2012 har tagits fram av Ledningsutskottet. Slutgiltiga budgeten för 2012 tas vid fullmäktigemötet i november.
 • En utbildningsdag har genomförts med fullmäktiges ledamöter. Nyttigt att repetera kommunallagens skrivningar.
 • Den 5 maj besökte jag Ryska Ambassaden! Kommunmedborgaren Yngve Gunnarsson dekorerades med en medalj av den ryske ambassadören för sitt omfattande och gedigna arbete med att lyfta fram historien kring Rysslägret i Krampen, som fanns under andra världskriget. Jag överlämnade en blomma från kommunen.
 • Intresseföreningen Bergslaget har haft årsstämma. Mycket kretsade kring den kommande malmbytningen i Bergslagen.
 • Kommunens cykel- och skatepark har invigits! Stor folkfest med tal, musik, cykeluppvisning och korvgrillning. Biblioteket deltog med ”Bubblan” en husvagn med kulturaktiviteter. Närmare 200 personer hade mött upp i solskenet!
 • Ha det så bra i försommaren!

  Skinnskatteberg den 12 maj 2011
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordföranden
  Skinnskatteberg

  Annonser