KSO-logg 12 augusti -11

Den politiska hösten har så smått rullat igång.

  • Har deltagit i Tekniska utskottets rundresa till kommunens alla olika fastigheter. En genomgång av fastigheterna är gjord av en extern konsult. Nu gäller det att planera i vilken ordning renoveringar och förbättringar skall ske.
  • Journalist från ”Gröna Draken” har varit på besök. Reportage om kommunen i kommande nummer.
  • Har haft ett mycket positivt samtal idag med Landstingsrådet med ansvar för trafikfrågor och VL-ledning om möjligheterna att få till stånd en direktbuss till och från Västerås. Kommunen ska nu undersöka vilket underlag/behov som finns för att möjliggöra denna bussförbindelse. Är du en av alla som skulle utnyttja en direktbussförbindelse till Västerås?
  • Lars Andersson

    Annonser