KSO-logg 19 augusti -11

Då är den politiska verksamheten i gång för fullt.

Har deltagit i VKL:s Kulturberedning, som diskuterar och utarbetar en Kulturplan för Västmanland. Planen börjar ta for och skall antas av landstingsfullmäktige i oktober.

Kommunstyrelsens Ledningsutskott har haft sitt första möte för hösten. Resultatet i delårsbokslutet pekar på ett överskott även i år. Kommunens ekonomi känns stabil.
Ledningsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att göra en nulägesanalys av vilka alternativ som finns när det gäller bredbandsutbuggnad eller andra alternativ.
Skatteväxlingarna när det gäller hemsjukvård och kollektivtrafik kommer att gälla från 1 januari 2012. Gynnsamt för Skinnskatteberg eftersom vi redan tagit över hemsjukvården.

Har blivit fotograferad av Peter Kruger för tidningen Gröna Draken. Temanummer om Skinnskatteberg kommer!

Trevlig helg!

Annonser