KSO-logg 7 oktober -11

Ett tag sedan jag skrev. Tiden rullar på snabbt,
Några frågor som jag kan rapportera om sedan sist:

 • Samhällsråd i Arboga idag. Polisen har redogjort för läget i länet när det gäller brott. Västmanland ligger oroväckande högt i statistiken.
 • Har varit med och invigt Riksmästerskapen i Bowling för pensionärer som nu går av stapeln i Skinnskatteberg.
 • Socialdemokraternas landstingsgrupp har haft möte i Skinnskatteberg och jag fick möjlighet att presentera kommunen. Kändes bra.
 • Budgetberedningen inför 2012 är inne i ett skarpt läge. Kommunstyrelsen lägger förslag till Kommunfullmäktige vid sitt möte den 25 oktober.
 • Brottsförebyggande rådet har haft möte. Bösök på Polisstationen i Fagersta och planering av ett offentligt möte den 17 oktober med temat ”Grannsamverkan”.
 • En introduktionsdag för nyanställda har genomförts, jag fick chansen att berätta om kommunen och om att jobba i en politiskt styrd organisation.
 • Smedjan – kommunens nya boende för ensamkommande flyktingbarn har haft ”öppet hus”. Ca 100 personer hade hörsammat personalens inbjudan.
 • En hearing om kommande planer på Gruvnäring har genomförts i Norberg. Skinnskatteberg, Norberg och Länsstyrelsen var inbjudare. Representanter från aktuella företag, Bergskraft och transportstyrelsen redogjorde för aktuellt läge. Ett 50-tal politiker och tjänstemän hade mött upp.
 • Lärarförbundet på riksnivå har gjort en granskning av Sveriges grundskolor utifrån 14 olika kriterier. Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg har gjort en rejäl klättring på rankinglistan. Skolledning och personal ska känna sig hedrade! Roligt!
 • Trevlig helg!

  Lars Andersson

  Annonser