KSO-logg 4 november -11

En del frågor har hunnits med i den disiga hösten sedan jag rapporterade senast.

 • Positiv Ledare i lokaltidningen om kommunens verksamhet och ekonomi noteras med glädje.
 • Delegationsordningsberedningen arbetar vidare. Stort jobb att gå igenom nuvarande delegationsordning och anpassa till den nya organisationen.
 • Har deltagit på en konferens om bredbandsfrågor som minister Hatt hade inbjudit till. Bra information om denna viktiga infrastrukturfråga. Kommunstyrelsen har också tillsatt en bredbandsberedning här i Skinnskatteberg, som ska jobba med frågan.
 • Bergskraft har haft ett nytt seminarium om kommande bergshantering i Bergslagen. Viktigt att kommunen är uppdaterad med vad som händer.
 • Kommunstyrelsen har haft möte och har bl a antagit ett budgetförslag inför 2012. Se mitt förra inlägg här i bloggen.
 • VL kommer att sätta in en direktbuss mellan Skinnskatteberg och Västerås under våren. Just nu pågår planering av hur turerna skall gå. Känns mycket bra!
 • Ett medborgarmöte om grannsamverkan i kommunen har genomförts. Brottsförebyggande rådet stod som inbjudare. Bra diskussioner, men tyvärr lite få deltagare.
 • Trevlig helg
  Lars Anderssin

  Annonser