I varje nummer av kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här finns möjlighet till en förhandstitt för er som följer min blogg.

 • Ett medborgarmöte på Korpen har genomförts med Brottsförebyggande rådet som inbjudare. Kvällens ämne var ”Grannsamverkan”. Polisens representanter och Grannsamverkansgruppen från södra kommundelen medverkade. Bra och givande diskussioner även om antalet närvarande inte var så stort.
 • Ett planeringsmöte med alla inblandade intressenter i det LONA-projekt som har startats runt åfåran från Övre till Nedre Vättern har hållits på Skogsmästarskolan. Arbetet går vidare.
 • Samtalen mellan kommunen och VL har fallit ut väl när det gäller en direktbussförbindelse mellan Skinnskatteberg och Västerås. Från och med 10 januari 2012 kommer tre dubbelturer att trafikera sträckan. En dubbeltur på morgonen och två dubbelturer på eftermiddagen. Projektet har en ”prövotid” på ett halvår, så min förhoppning nu är att alla som efterlyst denna service kommer att utnyttja dessa turer. VL kommer att köra miljövänligt med Biogasbuss och bussen kommer att angöra Systemair i Skinnskatteberg och förhoppningsvis passera viktiga knutpunkter inne i Västerås. Mera information kommer!
 • Har deltagit i Agenda21:s Västmanlandsavdelnings årsstämma.
  Agenda 21 arbetar med miljö och energifrågor.
 • Kommunstyrelsen har haft möte och bl a arbetat fram ett förslag till budget för 2012. Fullmäktige beslutar om budgeten den 21 november.
 • Bergskraft har arrangerat ett nytt seminarium om kommande bergshantering i Bergslagen. Frågor som behov av kompetensförsörjning, järnvägskapacitet och samhällsservice belystes. Representanter från företag och myndigheter medverkade.
 • Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg har tillsatt en beredning bestående av fyra personer som ska jobba med bredbandsfrågan. Beredningen har haft sitt första möte och jag har även deltagit i en konferens i frågan, som minister Anna Karin Hatt hade inbjudit till. Bredbandsfrågan är en mycket viktig fråga för framtiden.
 • Ett möte med kommunalrådskollegorna i Fagersta-Norberg har genomförts där bl a utbildningsfrågor diskuterades.
 • Inom Skinnskattebergs kommun har ett Krishanteringsråd bildats. Kommunens representanter och olika företagsrepresentanter har haft ett första möte och diskuterat hur man kan komma vidare med dessa frågor. Systemair stod som värd denna gång och man fördjupade sig i hur ett tilltänkt scenario skulle kunna se ut om elförsörjningen slås ut på grund av sträng kyla.
 • Varm hälsning i senhösten!
  Lars Andersson

  Annonser