I varje nummer av kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här finns möjlighet till en förhandstitt för er som följer min blogg.

 • Kommunens budget för 2012 har antagits vid novemberfullmäktigemötet. Budgeten beräknas på ett befolkningsunderlag på 4400 invånare och har en nettoram på knappt 198 miljoner kronor.
  Kommunerna i länet och Landstinget har kommit överens om en skatteväxling nu när kommunerna tar över hemsjukvården och Landstinget blir kollektivtrafikmyndighet. Kommunalskatten kommer därför att stiga med 12 öre, men i gengäld kommer landstingsskatten att minska med samma summa.
  I budgeten avsätts 1 miljon kronor som utvecklingsmedel och 2,5 miljoner till löneökningar.
  Arbetet med budget 2012 har processats under hela 2011. Några sena förändringar i den genomarbetade budgeten är följande: 400.000:- avsätts till förstärkningar inom Förskolan bl a på grund av att barnunderlaget vid förskolorna i Färna och Nyhammar har stigit.
  600.000:- avsätts till förstärkningar inom Vård och Omsorg. 100.000:- avsätts till feriearbeten. Den totala utgiften för feriearbeten blir då 250.000 kronor.
  340.000:- avsätts till klassorkestrar och drama inom Kulturskolan. Detta innebär att alla elever i grundskolans yngre åldrar kan fortsätta ha gitarr-, stråk- och blåsklasser samt dramaundervisning i olika perioder.
  Kommunens investeringsbudget hamnar för 2012 på drygt 39 miljoner kronor. De största investeringarna är vattenledningen från Färna till centralorten, ombyggnation av Solrosen till LSS-boende, ombyggnation av Sotvretsgården till förskola och del av Klockarbergsskolan till fritidshem.
 • I Skinnskatteberg har ett krishanteringsråd startats. Kommunrepresentanter tillsammans med små och stora företag, myndigheter, läkarstationen, handlare m fl träffades i november på Systemair och drog upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Mycket viktigt att olika intressenter i samhället kan samarbeta om någon katastrof skulle inträffa. Denna första gång diskuterades vad som skulle kunna inträffa vid ett längre elavbrott kombinerat med stark kyla.
 • Har besökt Smedjan på fd Folkhögskolan tillsammans med Vård och Omsorgsutskottet. Tolv ungdomar har nu anlänt till boendet för ensamkommande flyktingar. Det är pojkar i gymnasieåldern. De får sin första undervisning i svenska dagtid på NVU i Fagersta.
 • Efter en hel del arbete har det äntligen blivit klart att vi får en direktbusslinje mellan Skinnskatteberg och Västerås. VL kommer att köra med en miljövänlig biogasbuss! Start 10 januari. En dubbeltur på morgonen och två på eftermiddagen. Detta känns mycket bra!
 • En presidiekonferens för Västmanlandspolitiker på Aronsborg har hunnits med. Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor och EU-frågor fanns bl a på dagordningen.
 • VAFAB har haft halvårsstämma. Kommunen är delägare i ett mycket välskött bolag som tar hand om våra sopor. Roligt! Bl a tillverkas biogas till VL-bussar.
 • Den 6 december hade jag äran att vara inbjuden till Finska residenset i Stockholm för en mottagning med anledning av Finlands självständighetsdag. En bok om Skinnskattebergs historia överlämnades till ambassadören.
 • Brottsförebyggande rådet planerar ett medborgarmöte till den 12 mars 2012.

  Lars Andersson

  Annonser