Denna text är ett svar på en insändare som publicerades i Fagersta-Posten den 23 december 2011. Förhoppningsvis kommer mitt insändarsvar att publiceras inom de närmaste dagarna i Lokaltidningen. Här får du chans till en förhandstitt:

Carina Sandor m fl Allianspolitiker i Skinnskatteberg skriver i Fagersta-Posten 23/12 att de styrande partierna i kommunen avslår alla förslag och motioner som kommer från Alliansen, helst utan utredningar.
Detta påstående är vilseledande och behöver bemötas.
Vid en genomgång av de motioner som behandlats av kommunfullmäktige under 2011 finner jag följande.
Två av Alliansens motioner har bemötts positivt. (!)
Motionen om upprustningen av Sandviksbadet i Södra kommundelen antogs av ett enigt fullmäktig. Motionen om en ”bostadsbank” hörsammades så till vida att kommunen skall marknadsföra de egna lägenheterna, där det särskilt skall framgå om de är marklägenheter eller om det finns hiss.
Två motioner från Alliansen har avslagits av fullmäktige ”utan utredning”.
Den ena motionen handlade om att bygga en simhall i Skinnskatteberg. Majoritetspartierna (s), (v) och (mp) gjorde bedömningen att det skulle vara ekonomiskt helt oförsvarbart att säga ja till denna motion. Inget konstigt med det. Den andra motionen handlade om att kommunen skulle tillsätta en grupp som skulle få till uppgift att utreda behovet av en ev fritidslokal i södra kommundelen. Majoritetspartierna gjorde bedömningen att det är fel att lägga resurser – tid och/eller pengar – på en sådan utredning. Om ett sådant behov finns torde det kommit till kommunens kännedom direkt från medborgarna, precis så som skett i Stjärnvik, Baggbron och Riddarhyttan.
En motion om en 30-zon gällande Bergslagsvägen avslogs efter utredning.
Anledning: Utredningen kom fram till att en 40-zon skall införas när det gäller hastighetsbegränsning i Centralorten.

Att motionerna behandlas utan utredning som insändarskribenterna påstår stämmer inte heller. För närvarande utreds bl a följande Alliansmotioner: Införande av Kommunalt fastighetsbolag, Kvälls och nattdagis, Fri kulturskola, försök med surfplattor för politiker.
När det gällde Alliansens förslag i budgetarbetet med sänkt taxa för trygghetslarm så skulle den frågan behöva belysas mera för att konsekvenserna av förslaget skall komma fram, något jag också uttryckte från talarstolen vid budgetfullmäktigemötet i november.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser