Idag har jag deltagit i ett möte med Västmanlands Socialdemokrater. Distriktsstyrelsen, Arbetarekommunordföranden, Kommunalråd, Landstingsråd och Riksdagsmän var eniga om följande uttalande:

Uttalande angående förtroende för partiordförande

Socialdemokraterna befinner sig i en historiskt djup och allvarlig kris. Vi har alla ett ansvar för partiet och dess utveckling men det största ansvaret att leda partiet ur krisen ligger på partiordförande.

I diskussioner med länets arbetarekommuner framkommer det tydligt att bland våra medlemmar, våra främsta kommun- och landstingsföreträdare, förtroendevalda och väljare finns inte längre någon tilltro till Håkan Juholts möjligheter att vända utvecklingen.

Skälen till detta är många och beror inte på någon enskild händelse. Snarare är det ett längre förlopp där såväl kommunikativa misslyckanden som en oförmåga att leda partiets inre processer successivt urholkat förtroendet.

Vi upplever att väljarnas och många partimedlemmars bristande förtroende för Håkan Juholt står i vägen för partiets möjligheter att bedriva en offensiv oppositionspolitik på den nationella arenan men också våra möjligheter att fortsätta vara framgångsrika regionalt och lokalt.

Med anledning av det utomordentligt allvarliga läge vårt parti befinner sig i har Socialdemokraterna i Västmanland genom distriktsstyrelsen, ordföranden för länets arbetarekommuner, kommunalråd, landstingsråd, riksdagsledamöter och företrädare för SSU-distriktet beslutat att vi inte längre har förtroende för Håkan Juholt som partiordförande. För partiets bästa bör han lämna sitt uppdrag.

Mina argument för att ställa mig bakom detta uttalande är följande:

1
Den mediabild som byggts upp runt Håkan Juholt kommer att bli mycket svår, på gränsen till omöjlig, att tvätta bort. Partiets trovärdighet undergrävs. Det blir omöjligt att diskutera och föra ut politiska budskap.

2
Förtroendet för Håkan Juholt och det socialdemokratiska partiet är ytterst lågt. Opinionssiffrorna sjunker kontinuerligt.

3
Svagheten i det politiska ledarskapet i partiet gör att meningsskiljaktigheter inom partiet inte diskuteras internt först utan framförs i olika sammanhang officiellt. Partiets trovärdghet raseras.

4.
För att vi Socialdemokrater ska få möjlighet att styra i de landsting och kommuner som vi styr idag, måste vi ha draghjälp från riksplanet, inte uppleva vad som sker inom partiet på riksplanet som ett ok.

5.
De signaler som jag hört under det senaste halvåret från väljare och sympatisörer, förtroendevalda och partimedlemmar i Skinnskatteberg har varit entydiga. Förtroendet för vår partiledare har ifrågasatts, mer och mer.

Utifrån detta är det inte svårt att stå bakom Västmanlandsdistriktets uttalande.

Kommentera gärna uttalandet och mina argument här i bloggen!

Annonser