Här kommer färska siffror från Statistiska centralbyrån.
Skinnskattebergs folkmängd var vid årsskiftet 4412 invånare. Befolkningen minskade under 2011 med 33 personer. Från 1 januari till sista december föddes 27 barn och 45 personer dog, ett födelseunderskott med – 18 personer alltså. 303 personer flyttade till kommunen och 319 personer flyttade från kommunen, det vill säga ett flyttningsnetto på -16 personer.

Skinnskattebergs kommun har som ett av målen för mandatperioden att man skall sträva efter att behålla den nuvarande befolkningsnivån. Att behålla befolkningsnivån är av yttersta vikt för kommunens framtid. Antalet medborgare i en kommun ligger ju till grund för det skatteunderlag som man har för att göra välfärd av.

Ska man försöka att se något positivt med dessa färska siffror så är det att det är den minsta minskningen på sex år. 2010 minskade befolkningen med 122 personer. När vi har lagt budgeten för 2012 så har vi räknat med en befolkning på 4400 personer.

Annonser