Riddarhyttans (s)-förening anordnade ikväll ett öppet informationsmöte om planerna på att återigen starta järnmalmsbrytning i Riddarhyttefältet i Bäcka. Drygt 100 personer kom till mötet!

Stefan Sädbom från Bergskraft inledde med att berätta om världsmarknaden just nu när det gäller behovet av olika metaller. Han fortsatte att berätta om vilka gruvor som är aktiva i Sverige just nu.  I Bergslagen finns just nu tre gruvor i drift, Garpenberg i Hedemora kommun, Lovisagruvan i Lindesberg och Zinkgruvan i Askersund. I dagarna startar Dannemora gruva sin kommersiella brytning. Tre gruvor planerar att starta omkring 2015. Det är gruvorna i Grängesberg, Blötberget och Håksberg som är aktuella.

Staffan Bennerdt, vd vid Dannemora Mineral, berättade därefter om arbetet med att starta gruvbrytningen i Dannemora. Planeringen och förberedelserna har tagit ca sju år. Malmen kommer att skeppas ut till Europa via Hargshamn. Dannemora och Hargshamn ligger i Östhammars kommun. När gruvbrytningen nu kommer igång räknar man med at ha ca 40% kvinnor antällda under jord.

Lennart Falk, grundare av Danemora mineral och geolog redogjorde för företagets planer på att starta gruvbrytningen i Riddarhyttan. Bl a berättade han om vilka miljökrav som finns när det gäller att starta en gruvdrift. Han berättade också om arbetsmiljön under jord vid modern gruvdrift. Totalt räknar man med att anställa ca 100 medarbetare i Riddarhyttan och start kommer troligtvis att kunna ske 2019-2020.

Många intressanta frågor ställdes efter kaffet…
Fortsättning torde följa vad det lider.

Ett viktigt arbete för samhället är att se till att vägar och järnvägar rustas upp, att utbildning till bergarbetare mm planeras samt att servicen i närsamhället  uppfyller de krav som utvecklingen kräver.

Annonser