Idag – 19 april – har följande Pressmeddelande skickats till media:

2012-04-19
Skogsmästarna tvingas bort från Skinnskatteberg

Sveriges Lantbruksuniversitets enmansutredare, förre universitetsdirektören Ulf Heyman, föreslår SLU:s styrelse att flytta det populära och välfungerande Skogsmästarprogrammet från Skinnskatteberg till Uppsala. Kommunalråd Lars Andersson: Det skulle innebära ett dråpslag mot kommunen och mot den utbildningsverksamhet som sedan 1945 har verkat med mycket gott resultat i Skinnskatteberg.

Varje år kommer ett 50-tal nya studenter till Skinnskatteberg kommun för att gå den populära 3-åriga högskoleutbildningen till Skogsmästare. I år var konkurrensen hård: över 5 sökande till varje utbildningsplats, och ser man resultatet av studenternas utvärderingar och att jobben står och väntar efter examen, så förstår man varför. Tf prefekt Staffan Stenhag: Vi tror att detta är ett resultat av vår medvetna och enträgna strävan att i utbildningen förena skoglig praktik och teori, något som alltså såväl studenter som arbetsgivare uppskattar.

Det skäl som anges för en flytt är att Skinnskatteberg inte är en optimal ort att bedriva grundutbildning på. Utredare Heyman föreslår i stället att all grundutbildning på SLU ska koncentreras till de tre orterna Uppsala, Umeå och Alnarp och att Skogsmästarprogrammet då förläggs till Uppsala. Staffan Stenhag konstaterar: Vi är övertygade om att en sådan flytt också leder till en stor förändring av programmets upplägg och inriktning. Risken är stor att många av de undervisningsmoment som vi idag utför i skogen i så fall endast kommer att bedrivas inomhus. Nyligen varnade Landsbygdsdepartementet för en utveckling där SLU:s utbildningar akademiseras alltför långt.

Ytterst är naturligtvis beslutet politiskt. De sökande till programmet kommer till stor del från landsbygden och många kommer även i framtiden att bo och verka där. SLU sorterar under Landsbygdsdepartementet. Tf prefekt Staffan Stenhag är orolig för den nutida samhällsutvecklingen: Om inte ens en välfungerande statligt finansierad och kostnadseffektiv utbildningsverksamhet med god kvalitet och många sökande kan försvara sin plats på landsbygden; om inte ens en skogsutbildning med gott renommé kan få ligga i skogen utan av oklara skäl måste flyttas till storstaden, då undrar man vart vårt samhälle är på väg. Vad har då landsbygden för chans i framtiden?

Kommunalrådet Lars Andersson vill nu samla en bred politisk uppslutning för att behålla Skogsmästarskolan i Skinnskattebergs kommun. Lars Andersson; Skogsmästarskolan är självklart mycket viktig för kommunen och för regionen. Jag har idag skrivit till ansvarig minister Eskil Erlandsson © och varit i kontakt med vår riksdagsman Sven-Erik Österberg (s). Jag planerar att omgående kontakta de lokala partiföreträdarna och övriga riksdagsledamöter i länet.

För mer information:
Lars Andersson, kommunalråd, Skinnskattebergs kommun, tel: 0222-45193, 076-7857924
lars.andersson@skinnskatteberg.se

Staffan Stenhag, tf prefekt, Skogsmästarskolan, tel: 070 – 639 08 59. staffan.stenhag@slu.se