I samband med det senaste Kommunfullmäktigesammanträdet i Skinnskatteberg den 23 april samlades samtliga partier innan fullmäktige och jag hade en genomgång av det aktuella läget när det gäller Skogsmästarskolans framtid. Vi var rörande överens om att tillsammans göra ett uttalande och skicka detta till SLU:s styrelse.

Så här lyder uttalandet:

Till vår bestörtning har vi mottagit beskedet att SLU:s enmansutredare, förre universitetsdirektören Ulf Heyman, föreslår SLU:s styrelse att flytta det populära och väl fungerande Skogsmästarprogrammet från Skinnskatteberg till Uppsala. Vi vill med detta uttalande kraftigt protestera mot förslaget och hävdar att sakliga argument tydligt talar emot.
Vi vädjar till SLU:s styrelses ledamöter att på sakliga grunder avvisa förslaget.

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg är en väl fungerande utbildning. I år är det rekordmånga sökande: 229 sökande till 45 platser. Studenterna, som kommer från hela Sverige, är också nöjda med sin utbildning. Vid senaste programutvärderingen i samband med kursavslutningen i juni 2011 gav studenterna i snitt utbildningen betyget 4,3 på en femgradig skala.

Även de skogliga arbetsgivarna uppskattar utbildningen, vilket visar sig i att arbetslösheten för utexaminerade skogsmästare är extremt låg.
Vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg finns en relativt nyetablerad forskargrupp som under 2011 lyckades få 25 Mkr från FORMAS i utlysningen för ”starka forskningsmiljöer”.
Skinnskatteberg är en av Sveriges minsta kommuner till invånarantalet. För Skinnskatteberg som kommun skulle en flytt av Skogsmästarskolan till Uppsala vara ett dråpslag för kommunen. Ca 150 elever och ca 25 i personalgruppen betyder mycket för olika näringsidkare, fastighetsägare som får hyra ut lägenheter och för Kommunen när det gäller skatteintäkter.
SLU sorterar under Landsbygdsdepartementet. Om inte ens en välfungerande statligt finansierad och kostnadseffektiv utbildningsverksamhet med god kvalitet och många sökande kan försvara sin plats på landsbygden; om inte ens en skogsutbildning med gott renommé kan få ligga nära skogen utan av oklara skäl måste flyttas till storstaden, då undrar man vart vårt samhälle är på väg.
Vad har då landsbygden för chans i framtiden?
Vi uppmanar SLU:s styrelse att avvisa förslaget till beslut.
Ett beslut att flytta Skogsmästarskolan från Skinnskatteberg riskerar också att få stora regionalpolitiska konsekvenser. Vi vädjar därför till berörda beslutsfattare att se till hela Sveriges utveckling och framtid och låta regionens enda högskola, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, ligga kvar i nordvästra delen av Västmanland.

Tony Bölja, Socialdemokraterna
Fredrik Skog, Vänsterpartiet
Barbro Iliou, Miljöpartiet
Carina Sandor, Folkpartiet
Rolf Andersson, Centerpartiet
Bo Öberg, Moderaterna
Petri Ojala, Sverigedemokraterna

Annonser