Jag har idag skickat en skrivelse till Landstingets kollektivtrafiknämnd om Busslinje 880:s framtida öde.
Skrivelsen finns utlagd på kommunens hemsida.

Klicka här för att läsa skrivelsen

Annonser