Sedan sist 12-09-12

Varje månad rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare i 0222:an – kommunens informationsblad – om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg och berättar också om en sak som är på gång! Här har du möjlighet till en förhandstitt!

Den politiskt tillsatta bredbandsberedningen i kommunen har avgett en rapport över nuläget vad gäller tillgången till bredband i kommunen. Som en följd av rapporten föreslår Kommunstyrelsen nu Kommunfullmäktige att knyta en projektledare till en framtida bredbandsutbyggnad. Kommunen skall inleda förhandlingar med Scanova om ett partnerskap för ett stadsnät, samt påbörja arbetet med att stimulera och organisera områdesnäten ute i byarna.

Brottsförebyggande rådet har haft möte. Ett utökat samarbete mellan kommunen och polisen diskuterades.

Samtal med Migrationsverket pågår. Migrationsverket söker lägenheter för att kunna placera asylsökande flyktingar. Mera information kommer när något är beslutat.

Som de flesta av 0222:ans läsare antagligen redan känner till, så beslutade Kommunstyrelsen den 4 september enhälligt att gå in med 680.000:- för att finansiera en fortsättning av direktbussen till Västerås. Turen går vardagar till Västerås på morgonen och tillbaka till Skinnskatteberg på eftermiddagen/kvällen.
En bra kollektivtrafik är en mycket viktig framtidsfråga.
Efter samråd med Kollektivtrafikmyndigheten kan jag konstatera att i december efter nästa tidtabellsskifte kommer även andra förbättringar att ske när det gäller busstrafiken, bättre passning mot tåg i Fagersta och Krylbo, direktbuss till Eskilstuna, mm

Ett annat offensivt beslut som Kommunstyrelsen fattade var att föreslå Kommunfullmäktige att fr o m 1 januari 2013 ska Kulturskolan vara avgiftsfri. Att införa en fri kulturskola kommer att minska de de sociala, ekonomiska och kulturella klyftorna och ge alla barn möjlighet att utöva en kulturaktivitet.

Vänder jag blicken framåt så kommer ett seminarium om kommande Gruvnäring att arrangeras i Skinnskatteberg i oktober. Seminariet vänder sig i första hand till företagare i norra Västmanland. Separat inbjudan kommer att skickas ut.

Varm hösthälsning!
Skinnskatteberg den 12 september 2012
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande, Skinnskatteberg

Klart med buss till slut!

Vid Kommunstyrelsens möte i Skinnskatteberg igår beslutades att kommunen går in med 680.000 kronor för att få en fortsättning på den direktbusslinje som under våren körts mellan Skinnskatteberg och Västerås.
Nu kommer en morgontur att gå från Skinnskatteberg kl 6.45 till Västerås, och en em/kv-tur kl 16.45 från Västerås tillbaka till Skinnskatteberg. Busslinjen är med detta beslut säkrad i första hand fram till sommaren 2013.

Jag är oerhört nöjd med att KS i full enighet kunde fatta detta beslut.

En direktbuss för arbetspendlare, högskolestuderande och gymnasieelever är mycket viktig för vår kommun. Skinnskatteberg är en del av Västmanlands län och detta ökar möjligheterna att kunna bo kvar i vår kommun och ändå på ett rimligt sätt ha tillgång till ”storstaden” Västerås och huvudstaden Stockholm.

En fungerande kollektivtrafik är en mycket strategisk framtidsfråga!

Må nu alla som kan ta bussen på måndag morgon göra det!