Vid Kommunstyrelsens möte i Skinnskatteberg igår beslutades att kommunen går in med 680.000 kronor för att få en fortsättning på den direktbusslinje som under våren körts mellan Skinnskatteberg och Västerås.
Nu kommer en morgontur att gå från Skinnskatteberg kl 6.45 till Västerås, och en em/kv-tur kl 16.45 från Västerås tillbaka till Skinnskatteberg. Busslinjen är med detta beslut säkrad i första hand fram till sommaren 2013.

Jag är oerhört nöjd med att KS i full enighet kunde fatta detta beslut.

En direktbuss för arbetspendlare, högskolestuderande och gymnasieelever är mycket viktig för vår kommun. Skinnskatteberg är en del av Västmanlands län och detta ökar möjligheterna att kunna bo kvar i vår kommun och ändå på ett rimligt sätt ha tillgång till ”storstaden” Västerås och huvudstaden Stockholm.

En fungerande kollektivtrafik är en mycket strategisk framtidsfråga!

Må nu alla som kan ta bussen på måndag morgon göra det!

Annonser