Hastighetsbegränsningarna i tätorten spikade

Efter alla turer vad gäller hastighetsbegränsningarna i Skinnskattebergs tätort har nu Kommunstyrelsen vid tisdagens sammanträde beslutat i denna omdiskuterade fråga.

Tekniska utskottet hade berett frågan inför KS-sammanträdet. Undertecknad lade fram ett ”ordförandeförslag” till mötet igår, med tre ändringsförslag utifrån tekniska utskottets förslag.
Ändringsförslagen gick igenom med en överväldigande majoritet i Kommunstyrelsen.

I korthet innebär beslutet följande:

Infarten från Baggådalen/Riddarhyttan, samma hastighetsbegränsningar som råder nu – 40 km/tim
Sotvretsvägen från Köpingsvägen till Östra Ringvägen sänks till 30 km/tim
Köpingsvägen från Edithas till mellan Borntorpsvägen/Hagstuvägen höjs till 60 km/tim

Hastighetsbegränsningen på småvägarna i villaområdena sänks till 30 km/tim och
hastighetsbegränsningen på Centralvägen från Hemgården till ICA sänks till 30 km/tim

Min förhoppning är nu att de beslutade hastighetsbegränsningar skall fungera bra och att medborgarna upplever att de förtroendevalda har tagit denna fråga på allvar.

Lars Andersson (s)
Ordförande i Kommunstyrelsen – kommunalråd
Skinnskattebergs kommun.